Offentlighedsportalen - www.offentlighedsportalen.dkOffentlighedslovens § 18 fastsætter, at der på internettet føres en portal, der indeholder love, administrative forskrifter, lovforslag og Folketingets Ombudsmands udtalelser om aktindsigt. Justitsministeriet har som ressortmyndighed for offentlighedsloven etableret Offentlighedsportalen, som er udviklet og drevet i tilknytning til retsinformation.dk.

Offentlighedsportalen indeholder offentlighedsloven, forarbejderne til loven, herunder betænkning nr. 1510/2009, og administrative forskrifter udstedt i medfør af loven. Derudover findes andre love og bekendtgørelser med bestemmelser om offentlighed, der supplerer eller fraviger reglerne i offentlighedsloven. Offentlighedsportalen, der opdateres dagligt, vil også indeholde relevante dokumenter fra Folketingets Ombudsmand, når ombudsmanden har behandlet sager om den nye offentlighedslov.


App til lovtidende.dk

Civilstyrelsen har udviklet en Lovtidende App til iPhone/iPad og Android smartphone/tablet. Se hvordan du henter den på Civilstyrelsens netsted.


Vigtig information

Civilstyrelsen har planlagt softwareopdatering mandag den 28. april 2014 fra kl. 18:00 og fem timer frem. I det tidsrum vil systemet ikke kunne anvendes.

Nyeste regler

Fra forsiden har man nem adgang til de nyeste regler på retsinformation.dk. Vælg ministerium og tidsinterval (sidste 10 eller 30 dage) og klik på knappen "Vis".


Mere på retsinformation.dk

Her kan du kort orientere dig om den bedste tilgang til de informationer, som er gjort tilgængelige via retsinformation.dk. Du kan også læse mere detaljeret om søgning i online hjælpen.

Hvad er retsinformation.dk?

Du kan læse mere om, hvad retsinformation.dk er og hvad du kan finde her under Om retsinformation.dk

Cookiepolitik

På retsinformation.dk benytter vi cookies i begrænset omfang. Læs mere på siden cookiepolitik.

Hurtig søgning

Fra søgeboksen øverst til venstre kan du foretage en meget præcis søgning, hvis du kender forskriftens nummer og år. Her kan du også søge på et centralt ord fra dokumentets titel.

Søgning på dokumenttype

Hvis du kender dokumenttypen (fx. et cirkulære) kombineret med et centralt ord fra dokumentet, kan du prøve denne søgemåde.