Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 15 i lov om Naviair

(Statsautoriseret revisor som medrevisor)

I medfør af § 13 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair bestemmes, at lovens § 15 træder i kraft den 11. juni 2010.

Transportministeriet, den 7. juni 2010

Hans Christian Schmidt

/ Michael Birch