Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 1 - 14 og §§ 16 – 22 i lov om Naviair

I medfør af § 13 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair bestemmes, at lovens §§ 1 - 14 og §§ 16 - 22 træder i kraft den 27. oktober 2010.

Transportministeriet, den 20. oktober 2010

Hans Christian Schmidt

/ Michael Birch