Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i adresseloven

I medfør af § 21, stk. 1, i adresseloven, lov nr. 136 af 1. februar 2017, fastsættes:

§ 1. §§ 1-11, 14 og 15, § 16, stk. 1, 3 og 4, og §§ 17-20, 23 og 25 i adresseloven, lov nr. 136 af 1. februar 2017, sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. maj 2018.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 10. april 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Signe Schmidt