Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov nr. 281 af 29. april 1992 om ændring af tinglysningsloven og retsafgiftsloven m.v.


I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 281 af 29. april 1992 om ændring af tinglysningsloven og retsafgiftsloven m.v. bestemmes, at lovens § 1, nr. 29, 30-34, 36-38 og 40 samt § 2 træder i kraft den 1. april 1994.

Justitsministeriet, den 15. marts 1994

Erling Olsen

/ Mikael Sjøberg

Officielle noter

Ingen