Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov nr. 281 af 29. april 1992 om ændring af tinglysningsloven og retsafgiftsloven m.v.


I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 281 af 29. april 1992 om ændring af tinglysningsloven og retsafgiftsloven m.v. bestemmes, at lovens § 1, nr. 27, 28, 35, 39, 41, 45 og 46, samt lovens § 3 træder i kraft den 1. juni 1993.

Justitsministeriet, den 10. maj 1993

Erling Olsen

/ Hanne Schmidt

Officielle noter

Ingen