Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.


Lov nr. 214 af 31. maj 1963 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. træder i kraft den 1. januar 1964.

Justitsministeriet, den 16. december 1963.

Hans Hækkerup.

/Gaarden.

Officielle noter

Ingen