II. Juridisk hjælp – hvad siger loven?


I retsinformation.dk kan man finde den danske lovgivning på et hvilket som helst område.
At læse og forstå en lovtekst kan dog være en vanskelig opgave, og ofte er det endda heller ikke tilstrækkeligt blot at læse en enkelt lovtekst, når man skal finde svar på et bestemt juridisk problem.
Bemærk, at retsinformation.dk giver brugerne adgang til at finde og læse love og regler m.v., men retsinformation.dk indeholder blot reglerne i deres autentiske form. Reglerne er altså ikke kommenterede eller på anden måde forsynet med oplysninger, der gør reglernes indhold nemmere at forstå. retsinformation.dk hjælper ikke med at fortolke reglerne, i stedet kan man rette henvendelse til ministeriet, der har udstedt forskriften.