IV Søgeværktøjer - operatorer og forkortelser


Når man søger ved hjælp af en af søgeformularerne i feltsøgning, udvidet feltsøgning eller eXs i retsinformation.dk, vil det ofte være en fordel at anvende såkaldte operatorer. Ved operatorer forstås en række bestemte tegn, som man kan indtaste i søgeformularen, med den virkning at søgningen præciseres og nuanceres.

Nedenfor gennemgås de forskellige operatorer, som kan anvendes i retsinformation.dk.

Operatorer i tekstfelter

Trunkering
I tekstfelter søger systemet efter hele ord. Dvs. systemet søger efter netop det/de ord, man har indtastet. Hvis man er i tvivl om stavemåden eller formen, kan man bruge * i slutningen af ordet.
F.eks. hvis man søger på ’anparts*’, vil systemet både finde forskrifter, som indeholder ’anpartsselskaber’ og ’anpartselskabsloven’.
En * kan ikke bruges i starten af ordet.

Alle ord
Hvis man indtaster flere ord, vil systemet kun finde de forskrifter, hvor begge ord findes i titlen.
F.eks. hvis du indtaster ’anpartsselskaber fusion’, så findes kun forskrifter frem, hvor både ’anpartsselskaber’ og ’fusion’ indgår i titlen.

Et eller flere ord
Man kan adskille de indtastede ord med ’or’, hvis blot et af dem, skal indgå i titlen.
F.eks. hvis man indtaster ’anpartsselskaber or fusion’, så findes alle forskrifter frem, hvor enten ’anpartsselskaber’ eller ’fusion’ eller begge indgår i titlen.

Et ord men ikke et andet
Man kan bruge ordet ’not’, hvis et specifikt ord ikke må indgå i titlen.
F.eks. hvis man indtaster ’anpartsselskaber not fusion’, så findes alle forskrifter frem, hvor ’anpartsselskaber’, men ikke ’fusion’, indgår i titlen.

Alle ord i sammenhæng
Man kan søge efter hele sætninger ved at omkranse de indtastede ord med citationstegn.
Hvis man f.eks. indtaster ’”anpartsselskaber fusion”’, så findes kun forskrifter, hvor disse to ord findes ved siden af hinanden i den rækkefølge.

Operatorer i tal- og datofelter

Når man søger i talfelter, så finder systemet alle dokumenter, hvor feltet indeholder netop det indtastede tal.
Søger man i dato-felter, skal man indtaste dato i formatet ååååmmdd. Systemet finder alle dokumenter, hvor datofeltet indeholder netop den indtastede dato.
I både tal- og datofelter kan man benytte følgende operatorer.

Større end og mindre end
Man kan udvide sine tal- eller datosøgninger ved at bruge ”større end” og ”mindre end” operatorer. Denne søgning inkluderer ikke det indtastede tal eller dato.
Hvis man f.eks. vil søge efter forskrifter med et forskriftsnr., som er højere end 1078, skal man indtaste ’>1078’ i feltet Forskriftsnr. Hvis man derimod vil søge efter forskrifter med et forskriftsnr, som er mindre end 1078, skal man indtaste ’<1078’.

Større end eller lig med og mindre end eller lig med
Hvis man gerne vil inkludere det indtastede tal eller dato i sin ”større end” og ”mindre end” søgning, så kan man tilføje et lighedstegn.
Hvis man f.eks. vil søge efter forskrifter med en udgivelsesdato, som er 15. jan 2007 eller senere, så skal man indtaste ’>=20070115’ i feltet Udgivelsesdato. Hvis man derimod vil søge efter forskrifter med en udgivelsesdato, som er 15. jan 2007 eller før, så skal man indtaste ’<=20070115’.

Intervaller
Man kan bruge en bindestreg til at angive intervaller i tal- og datofelter.
F.eks. kan man søge efter forskrifter, som er underskrevet inden for en bestemt periode, ved at indtaste 2 datoer og adskille dem af en bindestreg. Dvs. man indtaster ’20061001-20061130’ i feltet underskriftsdato for at søge efter forskrifter, som er underskrevet i oktober eller november 2006.

Når man får vist en række dokumenter f.eks. i et søgeresultat, så vil dokumenttypen og ressortministeriet ikke være skrevet fuldt ud. Der er i stedet brugt en række forkortelser. Disse er vist i tabellerne nedenfor.
Det er ikke nødvendigt at kende forkortelserne i forbindelse med søgninger, da du her blot kan vælge en eller flere muligheder i en liste, hvor alting er skrevet fuldt ud. (Se ”Udvidet feltsøgning” for mere information).
Nedenfor er vist forkortelserne for de aktuelle regeltyper i retsinformation.dk:

Forkortelse Dokumenttype
LOV HHovedlov
LOV ÆÆndringslov
LBKLovbekendtgørelse
FINTekstanmærkning
BEK HHovedbekendtgørelse
BEK ÆÆndringsbekendtgørelse
BEK IIkrafttrædelsesbekendtgørelse
BKI International Bekendtgørelse
AND HHovedanordning
AND ÆÆndringsanordning
AND IIkrafttrædelsesanordning
ÅBR Åbent Brev
CIR HHovedcirkulære
CIR ÆÆndringscirkulære
VEJVejledning
SKRSkrivelse
CISCirkulæreskrivelse