VI Hvordan udskriver jeg fra retsinformation.dk?


Hvis man ønsker at udskrive et dokument fra retsinformation.dk, kan man bruge udskriftsfunktionen. Den vises i højre hjørne af forskriften med et udskriftsikon: . Når man bruger udskriftsfunktionen, vil dokumentet åbne i et nyt vindue, og alle menuer m.m. vil være fjernet. Dvs. udskriften indeholder kun Dokumentinformation, evt. indholdsfortegnelse samt den fulde tekst. Dokumentinformationen er som udgangspunkt kun Forskriftsnr, dato og status, men man kan få den fulde information med, hvis man har foldet det ud med ”Vis mere...”, inden man klikker på udskriftsikonet. Systemet åbner herefter automatisk browserens (f.eks. Internet Explorer) udskriftsdialogboks, hvor man kan vælge printer, antal mm.

Hvis man ønsker at udskrive hele dokumentet med de tilhørende oplysninger om seneste ændringer, forskrifter som dokumentet vedrører, samt evt. noter, så skal man bruge sin browsers (f.eks. Internet Explorer) udskrivningsfunktion. Herved vil teksten blive udskrevet på nøjagtig samme måde, som den står på skærmen. Det skal understreges, at det er hensigtsmæssigt at klikke med musen på selve dokumentet inden, man printer, så systemet fokuserer på teksten og ikke printer blanke sider ud.
For det første kan man trykke på printer-ikonet på browserens menubjælke, hvilket bevirker, at man automatisk printer alle sider ud på sin standardprinter.
For det andet kan man vælge ”Udskriv” fra menuen ”Filer” på menubjælken eller trykke på ”Ctrl + p” eller højreklikke med musen. Når man gør dette, bliver browserens udskriftsdialogboks aktiveret.

Hvis man kun ønsker at udskrive en lille del af teksten, kan man blokmarkere det, man ønsker at udskrive. For at blokmarkere en tekst skal man stille sig i starten af den tekst, man ønsker, og holde sin venstre museknap nede, mens man trækker den herved fremkomne sorte markering til slutningen af det, man ønsker at udskrive. Det, man har fremhævet, vil blive udskrevet. Tryk nu på den højre musetast og vælg punktet ”Udskriv”. Når man gør dette, bliver browserens udskriftsdialogboks aktiveret.