Danske love


Danske love giver mulighed for at søge dokumenter enten ved hjælp af en oversigt over alle gældende hovedlove/lovbekendtgørelser eller via et alfabetisk populærtitel-register over de gældende hovedlove/lovbekendtgørelser, som af det pågældende ministerium er blevet forsynet med en populærtitel. Der er både fra oversigten og fra populærtitel-registret link til dokumenternes fulde tekst i Retsinformations regeldatabase.

Hverken oversigten eller registret omfatter ændringslove, da eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald vil være påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Der kan vælges mellem søgning direkte i Danske love, som henter oversigten over alle gældende hovedlove/lovbekendtgørelser frem, eller i Populærtitler, hvor søgningen er begrænset til, at man via en alfabetisk oversigt kan finde de love, som af ressortministeriet har fået tildelt en populærtitel.