Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1504.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
502 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) JUS23-05-2018
480 Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte UFM14-05-2018
479 Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet EHV03-05-2018
444 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed KUL08-05-2018
441 Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren TBB08-05-2018
440 Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren SÆM08-05-2018
439 Lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder FIN08-05-2018
438 Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data EHV08-05-2018
437 Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. FOR08-05-2018
436 Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester EHV08-05-2018
423 Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder ØKI30-04-2018
311 Lov om Studievalg Danmark UFM25-04-2018
310 Lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt KUL25-04-2018
309 Lov om forretningshemmeligheder EHV25-04-2018
287 Bekendtgørelse af lov om planlægning EHV16-04-2018
282 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser UND18-04-2018
281 Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald EHV16-04-2018
270 Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning MFM12-04-2018
250 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg ØKI03-04-2018
236 Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. UND23-03-2018
231 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) MFM22-03-2018
226 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet ØKI21-03-2018
225 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. BES20-03-2018
219 Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer KUL06-03-2018
206 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere EFK15-03-2018
191 Bekendtgørelse af sundhedsloven SÆM28-02-2018
188 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område BSM08-03-2018
178 Bekendtgørelse af lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb JUS05-03-2018
173 Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner UFM02-03-2018
172 Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) UFM27-02-2018
164 Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser UFM27-02-2018
155 Bekendtgørelse af konkurrenceloven EHV01-03-2018
154 Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen UFM27-02-2018
153 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser UFM27-02-2018
152 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser UFM27-02-2018
147 Bekendtgørelse af lov om Energinet EFK20-02-2018
127 Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is SKA22-02-2018
126 Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter SKA22-02-2018
125 Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven BES06-02-2018
119 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi EFK09-02-2018
118 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. MFM22-02-2018
114 Bekendtgørelse af lov om elforsyning EFK09-02-2018
102 Bekendtgørelse af lov om social service BSM29-01-2018
99 Bekendtgørelse af lov om lægemidler SÆM16-01-2018
94 Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler UND08-02-2018
61 Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) EHV30-01-2018
60 Lov om ferie BES30-01-2018
58 Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler BES30-01-2018
56 Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven) ØKI23-01-2018
54 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning BSM23-01-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>