Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1214 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) BSM11-10-2018
1213 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. BES11-10-2018
1211 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning EFK09-10-2018
1194 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi EFK28-09-2018
1190 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund EFK21-09-2018
1189 Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet EFK21-09-2018
1188 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. EHV19-09-2018
1166 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. EHV19-09-2018
1165 Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser EHV19-09-2018
1160 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere EHV19-09-2018
1156 Bekendtgørelse af straffeloven JUS20-09-2018
1155 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning EHV19-09-2018
1154 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. EHV19-09-2018
1153 Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) SKA18-09-2018
1152 Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding SKA10-09-2018
1148 Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding KIR11-09-2018
1144 Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. BES14-09-2018
1143 Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg BES14-09-2018
1142 Bekendtgørelse af deltidsloven BES14-09-2018
1141 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed SÆM13-09-2018
1127 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning EFK05-09-2018
1122 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse MFM03-09-2018
1121 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse MFM03-09-2018
1115 Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) KUL31-08-2018
1114 Bekendtgørelse af lov om social service BSM30-08-2018
1111 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. UND30-08-2018
1086 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. UND30-08-2018
1070 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar JUS24-08-2018
1069 Bekendtgørelse af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild EHV21-08-2018
1064 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område BSM21-08-2018
1041 Bekendtgørelse af adoptionsloven BSM03-08-2018
1032 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) ØKI06-07-2018
1031 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ØKI06-07-2018
1030 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg ØKI06-07-2018
1029 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret UIM10-07-2018
1023 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond EHV03-07-2018
1020 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. MFM06-07-2018
1010 Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) SKA03-07-2018
1009 Bekendtgørelse af lov om elforsyning EFK27-06-2018
1000 Bekendtgørelse af lov om foderstoffer MFM02-07-2018
999 Bekendtgørelse af lov om fødevarer MFM02-07-2018
998 Bekendtgørelse af lov om hold af dyr MFM02-07-2018
997 Bekendtgørelse af lov om Energinet EFK27-06-2018
996 Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække MFM25-06-2018
995 Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet SÆM14-06-2018
916 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland ØKI28-06-2018
831 Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk ØKI25-06-2018
822 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) BES20-06-2018
814 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. UND21-06-2018
813 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. UND21-06-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>