Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1519.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
400 Bekendtgørelse af lov om maritim fysisk planlægning EHV06-04-2020
390 Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister EHV01-04-2020
389 Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd EHV01-04-2020
386 Lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af reglerne om begrænsning af butikkernes åbningstider i forbindelse med covid-19 EHV07-04-2020
385 Lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19 EHV07-04-2020
380 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) EHV02-04-2020
379 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere EHV02-04-2020
378 Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling EHV02-04-2020
377 Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder EHV02-04-2020
376 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring BES31-03-2020
375 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø BES31-03-2020
374 Bekendtgørelse af lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. SKA30-03-2020
356 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning EHV02-04-2020
355 Bekendtgørelse af lov om firmapensionskasser EHV02-04-2020
348 Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19 BES02-04-2020
346 Bekendtgørelse af lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie SIM31-03-2020
345 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider SKA30-03-2020
325 Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 SIM31-03-2020
264 Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 BES24-03-2020
246 Bekendtgørelse af lov om scenekunst KUL18-03-2020
241 Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 BUM19-03-2020
238 Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) SKA12-03-2020
237 Bekendtgørelse af lov om en satsreguleringsprocent FIN27-02-2020
236 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022 FIN24-02-2020
235 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 FIN24-02-2020
234 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 FIN24-02-2020
228 Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) SKA11-03-2020
211 Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v. SKA17-03-2020
199 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. BES11-03-2020
187 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BUM09-03-2020
186 Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer SKA01-03-2020
185 Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven SKA06-03-2020
184 Bekendtgørelse af lov om en skattefri seniorpræmie BES06-03-2020
174 Bekendtgørelse af lov om afgift af vejbenyttelse SKA21-02-2020
171 Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand SKA25-02-2020
169 Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) SKA18-02-2020
145 Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen JUS24-02-2020
144 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer TRB21-02-2020
133 Lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven) MFM25-02-2020
131 Bekendtgørelse af lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven) SKA07-02-2020
126 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning KEF06-02-2020
125 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi KEF07-02-2020
122 Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) KEF10-02-2020
121 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven) SKA07-02-2020
120 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning KEF06-02-2020
119 Bekendtgørelse af lov om elforsyning KEF06-02-2020
118 Bekendtgørelse af lov om Energinet KEF06-02-2020
117 Lov om udlevering til og fra Danmark (udleveringsloven) JUS11-02-2020
116 Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme MFM06-02-2020
115 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) MFM06-02-2020 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>