Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1490.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1209 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. BES17-11-2017
1208 Bekendtgørelse af lov om social pension BES17-11-2017
1162 Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger TBB26-10-2017
1149 Bekendtgørelse af lov om luftfart TBB13-10-2017
1144 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider SKA13-10-2017
1143 Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. UND23-10-2017
1140 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed EHV26-09-2017
1129 Bekendtgørelse af repatrieringsloven UIM13-10-2017
1128 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. UIM13-10-2017
1127 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) UIM11-10-2017
1117 Bekendtgørelse af udlændingeloven UIM02-10-2017
1116 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. TBB02-10-2017
1115 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer SKA28-09-2017
1110 Bekendtgørelse af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc‌-‌‌afgiftsloven) SKA19-09-2017
1101 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje JUS22-09-2017
1097 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. UND28-09-2017
1096 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område BSM13-09-2017
1089 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg ØKI26-09-2017
1086 Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne BES19-09-2017
1085 Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer MFM22-09-2017
1084 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø BES19-09-2017
1083 Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter SÆM15-09-2017
1071 Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. SKA07-09-2017
1062 Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) SKA07-09-2017
1050 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber EHV08-09-2017
1040 Bekendtgørelse af postlov TBB30-08-2017
1038 Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne UFM30-08-2017
1037 Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) UFM30-08-2017
1036 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser UFM30-08-2017
1035 Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser UFM30-08-2017
1033 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet MFM04-09-2017
1032 Bekendtgørelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer SKA23-08-2017
1031 Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) SKA23-08-2017
1023 Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber EHV30-08-2017
1022 Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet SÆM28-08-2017
1003 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter BES24-08-2017
1002 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer BES24-08-2017
1001 Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. BES24-08-2017
990 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed SÆM18-08-2017
989 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen UND23-08-2017
988 Bekendtgørelse af lov om social service BSM17-08-2017
986 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser UFM18-08-2017
980 Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger MFM16-08-2017
977 Bekendtgørelse af straffeloven JUS09-08-2017
974 Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) ØKI11-08-2017
973 Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) ØKI11-08-2017
972 Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling BSM08-08-2017
969 Bekendtgørelse af lov om beredskab for isbrydning FOR25-07-2017
966 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse MFM23-06-2017
958 Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder MFM10-07-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>