Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1516.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
325 Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 SIM31-03-2020
264 Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 BES24-03-2020
246 Bekendtgørelse af lov om scenekunst KUL18-03-2020
241 Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 BUM19-03-2020
238 Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) SKA12-03-2020
237 Bekendtgørelse af lov om en satsreguleringsprocent FIN27-02-2020
236 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022 FIN24-02-2020
235 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 FIN24-02-2020
234 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 FIN24-02-2020
228 Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) SKA11-03-2020
211 Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v. SKA17-03-2020
199 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. BES11-03-2020
187 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BUM09-03-2020
186 Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer SKA01-03-2020
185 Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven SKA06-03-2020
184 Bekendtgørelse af lov om en skattefri seniorpræmie BES06-03-2020
174 Bekendtgørelse af lov om afgift af vejbenyttelse SKA21-02-2020
171 Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand SKA25-02-2020
169 Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) SKA18-02-2020
145 Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen JUS24-02-2020
144 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer TRB21-02-2020
133 Lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven) MFM25-02-2020
131 Bekendtgørelse af lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven) SKA07-02-2020
126 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning KEF06-02-2020
125 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi KEF07-02-2020
122 Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) KEF10-02-2020
121 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven) SKA07-02-2020
120 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning KEF06-02-2020
119 Bekendtgørelse af lov om elforsyning KEF06-02-2020
118 Bekendtgørelse af lov om Energinet KEF06-02-2020
117 Lov om udlevering til og fra Danmark (udleveringsloven) JUS11-02-2020
116 Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme MFM06-02-2020
115 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) MFM06-02-2020
114 Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden MFM06-02-2020
108 Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. BES03-02-2020
107 Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge BES02-02-2020
106 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) BES02-02-2020
103 Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder MFM03-02-2020
95 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi KIR29-01-2020
69 Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser UFM28-01-2020
58 Lov om planter og plantesundhed m.v. MFM28-01-2020
55 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret KEF23-01-2020
53 Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte UFM23-01-2020
52 Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) KEF23-01-2020
51 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser BUM22-01-2020
43 Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding KIR17-01-2020
41 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne SIM15-01-2020
40 Bekendtgørelse af lov om dyrlæger MFM15-01-2020
39 Bekendtgørelse af økologiloven MFM15-01-2020
38 Bekendtgørelse af lov om hold af dyr MFM15-01-2020 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>