Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1511.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1144 Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. BES14-09-2018
1143 Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg BES14-09-2018
1142 Bekendtgørelse af deltidsloven BES14-09-2018
1141 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed SÆM13-09-2018
1127 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning EFK05-09-2018
1122 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse MFM03-09-2018
1121 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse MFM03-09-2018
1115 Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) KUL31-08-2018
1114 Bekendtgørelse af lov om social service BSM30-08-2018
1111 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. UND30-08-2018
1086 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. UND30-08-2018
1070 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar JUS24-08-2018
1069 Bekendtgørelse af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild EHV21-08-2018
1064 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område BSM21-08-2018
1041 Bekendtgørelse af adoptionsloven BSM03-08-2018
1032 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) ØKI06-07-2018
1031 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ØKI06-07-2018
1030 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg ØKI06-07-2018
1029 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret UIM10-07-2018
1023 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond EHV03-07-2018
1020 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. MFM06-07-2018
1010 Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) SKA03-07-2018
1009 Bekendtgørelse af lov om elforsyning EFK27-06-2018
1003 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi EFK27-06-2018
1000 Bekendtgørelse af lov om foderstoffer MFM02-07-2018
999 Bekendtgørelse af lov om fødevarer MFM02-07-2018
998 Bekendtgørelse af lov om hold af dyr MFM02-07-2018
997 Bekendtgørelse af lov om Energinet EFK27-06-2018
996 Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække MFM25-06-2018
995 Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet SÆM14-06-2018
916 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland ØKI28-06-2018
831 Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk ØKI25-06-2018
822 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) BES20-06-2018
814 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. UND21-06-2018
813 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. UND21-06-2018
812 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse UND21-06-2018
811 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag UND20-06-2018
810 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. UND20-06-2018
809 Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge BES20-06-2018
808 Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion) BES20-06-2018
801 Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed SÆM12-06-2018
769 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen EFK07-06-2018
699 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering ØKI08-06-2018
698 Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse UND08-06-2018
697 Lov om forberedende grunduddannelse UND08-06-2018
696 Lov om indfødsrets meddelelse UIM08-06-2018
695 Tatoveringslov SÆM08-06-2018
694 Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse MFM08-06-2018
693 Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse MFM08-06-2018
692 Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer FIN08-06-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>