Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1510.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1121 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter JUS12-11-2019
1097 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse BES01-11-2019
1093 Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter KEF01-11-2019
1092 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. BES01-11-2019
1084 Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner SIM28-10-2019
1052 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister EHV16-10-2019
1047 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. EHV14-10-2019
1046 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. EHV14-10-2019
1045 Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber EHV14-10-2019
1039 Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. KEF11-10-2019
1026 Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme SÆM01-10-2019
1025 Bekendtgørelse af lov om ferie BES04-10-2019
1024 Bekendtgørelse af lov om betalinger EHV03-10-2019
1023 Bekendtgørelse af repatrieringsloven UIM02-10-2019
1022 Bekendtgørelse af udlændingeloven UIM02-10-2019
1021 Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven) SKA26-09-2019
984 Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde EHV20-09-2019
983 Bekendtgørelse af lov om social pension BES23-09-2019
982 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. BES23-09-2019
981 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik BES23-09-2019
980 Bekendtgørelse af lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring BES09-09-2019
977 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring BES09-09-2019
976 Bekendtgørelse af straffeloven JUS17-09-2019
966 Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer SÆM26-08-2019
965 Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v. SÆM26-08-2019
964 Bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år SÆM26-08-2019
957 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser BUM17-09-2019
938 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje JUS10-09-2019
937 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed EHV06-09-2019
936 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. SÆM02-09-2019
935 Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat SKA30-08-2019
932 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber EHV06-09-2019
931 Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder EHV06-09-2019
930 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) EHV06-09-2019
929 Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene TRB04-09-2019
928 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger TRB04-09-2019
927 Bekendtgørelse af lov om leje TRB04-09-2019
920 Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v. JUS29-08-2019
903 Bekendtgørelse af sundhedsloven SÆM26-08-2019
902 Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. SÆM23-08-2019
901 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. UIM19-08-2019
895 Bekendtgørelse af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet KEF28-08-2019
881 Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget KEF23-08-2019
862 Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandselskaber KEF23-08-2019
846 Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn SIM21-08-2019
845 Bekendtgørelse af lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. KEF21-08-2019
843 Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) SKA09-08-2019
841 Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger KEF21-08-2019
840 Bekendtgørelse af lov om elforsyning KEF15-08-2019
839 Bekendtgørelse af lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven) SKA09-08-2019 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>