Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1499.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
38 Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge BES19-01-2018
34 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 FIN16-01-2018
33 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 FIN16-01-2018
32 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 FIN16-01-2018
31 Bekendtgørelse af konkurrenceloven EHV16-01-2018
30 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. UND12-01-2018
29 Bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter SKA11-01-2018
28 Bekendtgørelse af toldloven SKA11-01-2018
27 Bekendtgørelse af lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder ØKI09-01-2018
23 Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) SÆM15-01-2018
21 Bekendtgørelse af lov om hold af dyr MFM11-01-2018
20 Bekendtgørelse af dyreværnsloven MFM11-01-2018
19 Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven) SKA08-01-2018
12 Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder EHV08-01-2018
6 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne ØKI05-01-2018
3 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) ØKI04-01-2018
2 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ØKI04-01-2018
1754 Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 FIN29-12-2017
1673 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan SKA26-12-2017
1672 Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget JUS26-12-2017
1671 Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag BES26-12-2017
1668 Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis SÆM26-12-2017
1666 Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer JUS26-12-2017
1539 Lov om indfødsrets meddelelse UIM19-12-2017
1538 Taxilov TBB19-12-2017
1537 Lov om infrastruktur for alternative drivmidler TBB19-12-2017
1536 Skatteindberetningslov SKA19-12-2017
1535 Skattekontrollov SKA19-12-2017
1534 Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland MFM19-12-2017
1533 Lov om trossamfund uden for folkekirken KIR19-12-2017
1532 Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri KUL19-12-2017
1510 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen UND14-12-2017
1491 Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. JUS13-12-2017
1482 Bekendtgørelse af lov om afgift af skadesforsikringer SKA06-12-2017
1426 Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget ØKI08-12-2017
1418 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) BSM01-12-2017
1417 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven BSM01-12-2017
1373 Bekendtgørelse af lov om hunde MFM30-11-2017
1287 Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) FOR28-11-2017
1269 Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse UND29-11-2017
1209 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. BES17-11-2017
1208 Bekendtgørelse af lov om social pension BES17-11-2017
1162 Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger TBB26-10-2017
1149 Bekendtgørelse af lov om luftfart TBB13-10-2017
1144 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider SKA13-10-2017
1143 Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. UND23-10-2017
1140 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed EHV26-09-2017
1129 Bekendtgørelse af repatrieringsloven UIM13-10-2017
1128 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. UIM13-10-2017
1127 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) UIM11-10-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>