Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
323 Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber TBB20-03-2015
232 Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler SKA26-02-2015
217 Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn KUL13-02-2015
187 Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister SKA16-02-2015
174 Lov om kontantydelse BES24-02-2015
151 Lov om Odense Letbane TBB18-02-2015
93 Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. SÆM19-01-2015
59 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner UFM26-01-2015
49 Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister SKA12-01-2015
48 Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer SKA12-01-2015
47 Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven) SKA12-01-2015
29 Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige SKA12-01-2015
1520 Lov om offentlige veje m.v. TBB27-12-2014
1519 Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund TBB27-12-2014
1518 Lov om Den Danske Naturfond MFM27-12-2014
1485 Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst SKA23-12-2014
1484 Lov om indfødsrets meddelelse UIM23-12-2014
1482 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
BES23-12-2014
1471 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana SKA19-12-2014
1364 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien SKA16-12-2014
1363 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland SKA16-12-2014
1359 Lov om dansk turisme EHV16-12-2014
1285 Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond EHV09-12-2014
1284 Lov om medarbejderinvesteringsselskaber EHV09-12-2014
1252 Bekendtgørelse af lov om retsafgifter JUS27-11-2014
1246 Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger SKA19-11-2014
1224 Bekendtgørelse af international købelov JUS21-11-2014
1209 Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser JUS18-11-2014
1190 Bekendtgørelse af lov om fjernkøling EFK10-11-2014
1175 Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto SKA30-10-2014
1144 Bekendtgørelse af lov om ophavsret KUL23-10-2014
1143 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger SKA07-10-2014
1126 Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven SKA10-10-2014
1118 Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. SKA26-09-2014
1110 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension BES10-10-2014
1109 Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond BES09-10-2014
1095 Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag BES07-10-2014
1075 Bekendtgørelse af lov om tinglysning JUS30-09-2014
1022 Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse BES23-09-2014
1018 Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed JUS19-09-2014
994 Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader JUS09-09-2014
993 Bekendtgørelse af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) JUS09-09-2014
955 Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) SÆM21-08-2014
937 Bekendtgørelse af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester JUS26-08-2014
914 Bekendtgørelse af medieansvarsloven JUS11-08-2014
879 Bekendtgørelse af lov om hittegods JUS04-07-2014
862 Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) SKA19-06-2014
851 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut EHV25-06-2014
719 Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne TBB25-06-2014
718 Lov om solarier SÆM25-06-2014< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>