Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1491.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
579 Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. UFM01-06-2014
556 Bekendtgørelse af lov om gasinstallationer og gasmateriel EVM02-06-2014
551 Lov om en fælles patentdomstol m.v. EVM02-06-2014
527 Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden EVM28-05-2014
526 Lov om formidling af fast ejendom m.v. EVM28-05-2014
511 Lov om indsamling m.v. JUS26-05-2014
478 Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v. MFM15-05-2014
474 Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg MFM15-05-2014
469 Bekendtgørelse af lov om forbud mod hold af ræve MFM15-05-2014
459 Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) JUS13-05-2014
433 Bekendtgørelse af forvaltningsloven JUS22-04-2014
401 Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet EVM28-04-2014
379 Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven) SKA01-04-2014
368 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet SIM10-04-2014
367 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond UFM10-04-2014
366 Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation UFM10-04-2014
362 Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. KUL02-04-2014
358 Bekendtgørelse af museumsloven KUL08-04-2014
339 Bekendtgørelse af lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering JUS02-04-2014
336 Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion BES02-04-2014
333 Bekendtgørelse af lov om gældsbreve JUS31-03-2014
332 Bekendtgørelse af kommissionsloven JUS31-03-2014
331 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi KIR29-03-2014
330 Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. KIR29-03-2014
306 Lov om Danmarks Innovationsfond UFM29-03-2014
277 Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat EFK25-03-2014
266 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar JUS21-03-2014
265 Bekendtgørelse af lov om erhvervelse af fast ejendom JUS21-03-2014
262 Lov om sommerhuse på fremmed grund UIB24-03-2014
255 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed KUL20-03-2014
246 Bekendtgørelse af lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti FIN10-03-2014
226 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. BUL04-03-2014
165 Lov om letbane på Ring 3 TRB26-02-2014
164 Lov om internetdomæner EVM26-02-2014
140 Bekendtgørelse af lov om køb JUS17-02-2014
139 Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, m.v. JUS17-02-2014
128 Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester EFK07-02-2014
75 Bekendtgørelse af søloven EVM17-01-2014
74 Bekendtgørelse af lov om skibes besætning EVM17-01-2014
73 Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. EVM17-01-2014
72 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs EVM17-01-2014
71 Bekendtgørelse af lov om skibsmåling EVM17-01-2014
70 Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd EVM17-01-2014
69 Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. EVM17-01-2014
68 Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister EVM17-01-2014
32 Bekendtgørelse af lov om musik KUL14-01-2014
31 Bekendtgørelse af lov om litteratur KUL14-01-2014
30 Bekendtgørelse af lov om scenekunst KUL14-01-2014
11 Bekendtgørelse af konkursloven JUS06-01-2014
1678 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd BUL19-12-2013< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>