Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1502.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
333 Bekendtgørelse af lov om gældsbreve JUS31-03-2014
332 Bekendtgørelse af kommissionsloven JUS31-03-2014
331 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi KIR29-03-2014
330 Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. KIR29-03-2014
306 Lov om Danmarks Innovationsfond UFM29-03-2014
277 Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat EFK25-03-2014
266 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar JUS21-03-2014
265 Bekendtgørelse af lov om erhvervelse af fast ejendom JUS21-03-2014
262 Lov om sommerhuse på fremmed grund TBB24-03-2014
255 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed KUL20-03-2014
246 Bekendtgørelse af lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti FIN10-03-2014
226 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. UND04-03-2014
165 Lov om letbane på Ring 3 TBB26-02-2014
164 Lov om internetdomæner EHV26-02-2014
140 Bekendtgørelse af lov om køb JUS17-02-2014
139 Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, m.v. JUS17-02-2014
128 Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester EFK07-02-2014
75 Bekendtgørelse af søloven EHV17-01-2014
74 Bekendtgørelse af lov om skibes besætning EHV17-01-2014
73 Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. EHV17-01-2014
72 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs EHV17-01-2014
71 Bekendtgørelse af lov om skibsmåling EHV17-01-2014
70 Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd EHV17-01-2014
69 Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. EHV17-01-2014
68 Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister EHV17-01-2014
32 Bekendtgørelse af lov om musik KUL14-01-2014
31 Bekendtgørelse af lov om litteratur KUL14-01-2014
30 Bekendtgørelse af lov om scenekunst KUL14-01-2014
11 Bekendtgørelse af konkursloven JUS06-01-2014
1678 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd UDE19-12-2013
1608 Lov om anlæg af Holstebromotorvejen TBB26-12-2013
1607 Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense TBB26-12-2013
1605 Lov om folkehøjskoler KUL26-12-2013
1604 Lov om mediestøtte KUL26-12-2013
1603 Lov om indfødsrets meddelelse UIM26-12-2013
1602 Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 FIN26-12-2013
1457 Lov om forbrugeraftaler JUS17-12-2013
1374 Bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet EHV10-12-2013
1295 Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder EHV15-11-2013
1264 Bekendtgørelse af skattekontrolloven SKA31-10-2013
1213 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen EFK07-10-2013
1209 Bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning m.m. EFK07-10-2013
1204 Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen EHV14-10-2013
1200 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom
(Ejendomsavancebeskatningsloven)
SKA30-09-2013
1155 Bekendtgørelse af lov om eliteidræt KUL25-09-2013
1154 Bekendtgørelse af lov om TV 2/DANMARK A/S KUL23-09-2013
1114 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) SKA18-09-2013
1112 Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter SKA30-08-2013
1104 Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat SKA22-08-2013
1080 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering SKA05-09-2013<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>