Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1088 Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) SKA03-09-2015
1080 Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. SKA03-09-2015
1042 Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed JUS04-09-2015
1037 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v. SKA24-08-2015
1017 Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) SKA24-08-2015
994 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne BES30-08-2015
961 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven) SKA17-08-2015
956 Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed JUS20-08-2015
950 Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser EHV14-08-2015
945 Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) SKA06-08-2015
944 Bekendtgørelse af lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter SKA05-08-2015
934 Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse SKA04-08-2015
839 Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer JUS02-07-2015
787 Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne UND15-06-2015
748 Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser UFM16-05-2015
737 Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro TBB01-06-2015
736 Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer EFK01-06-2015
686 Jernbanelov TBB27-05-2015
575 Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark TBB04-05-2015
573 Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel JUS04-05-2015
526 Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup TBB29-04-2015
524 Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) EHV29-04-2015
335 Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl SKA18-03-2015
323 Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber TBB20-03-2015
232 Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler SKA26-02-2015
217 Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn KUL13-02-2015
187 Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister SKA16-02-2015
174 Lov om kontantydelse BES24-02-2015
151 Lov om Odense Letbane TBB18-02-2015
49 Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister SKA12-01-2015
48 Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer SKA12-01-2015
47 Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven) SKA12-01-2015
29 Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige SKA12-01-2015
1520 Lov om offentlige veje m.v. TBB27-12-2014
1519 Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund TBB27-12-2014
1518 Lov om Den Danske Naturfond MFM27-12-2014
1485 Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst SKA23-12-2014
1484 Lov om indfødsrets meddelelse UIM23-12-2014
1482 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
BES23-12-2014
1471 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana SKA19-12-2014
1364 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien SKA16-12-2014
1363 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland SKA16-12-2014
1285 Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond EHV09-12-2014
1284 Lov om medarbejderinvesteringsselskaber EHV09-12-2014
1252 Bekendtgørelse af lov om retsafgifter JUS27-11-2014
1246 Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger SKA19-11-2014
1224 Bekendtgørelse af international købelov JUS21-11-2014
1209 Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser JUS18-11-2014
1175 Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto SKA30-10-2014
1144 Bekendtgørelse af lov om ophavsret KUL23-10-2014<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>