Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1490.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1608 Lov om anlæg af Holstebromotorvejen TRB26-12-2013
1607 Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense TRB26-12-2013
1605 Lov om folkehøjskoler KUL26-12-2013
1604 Lov om mediestøtte KUL26-12-2013
1603 Lov om indfødsrets meddelelse UIB26-12-2013
1602 Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 FIN26-12-2013
1457 Lov om forbrugeraftaler JUS17-12-2013
1374 Bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet EVM10-12-2013
1295 Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder EVM15-11-2013
1264 Bekendtgørelse af skattekontrolloven SKA31-10-2013
1213 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen EFK07-10-2013
1209 Bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning m.m. EFK07-10-2013
1204 Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen EVM14-10-2013
1200 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom
(Ejendomsavancebeskatningsloven)
SKA30-09-2013
1155 Bekendtgørelse af lov om eliteidræt KUL25-09-2013
1154 Bekendtgørelse af lov om TV 2/DANMARK A/S KUL23-09-2013
1114 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) SKA18-09-2013
1112 Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter SKA30-08-2013
1104 Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat SKA22-08-2013
1080 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering SKA05-09-2013
1072 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider SKA26-08-2013
1067 Bekendtgørelse af lov om vurdering af landets faste ejendomme SKA30-08-2013
1065 Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling EVM22-08-2013
1036 Bekendtgørelse af lov om luftfart TRB28-08-2013
1035 Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer TRB28-08-2013
962 Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand SKA27-06-2013
949 Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. EVM03-07-2013
927 Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap SIM03-07-2013
906 Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding KIR25-06-2013
864 Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. KIR25-06-2013
797 Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) KIR24-06-2013
772 Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd KIR24-06-2013
771 Bekendtgørelse af lov om menighedsråd KIR24-06-2013
680 Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed EFK17-06-2013
609 Lov om elektrificering af jernbanen TRB12-06-2013
606 Lov om offentlighed i forvaltningen JUS12-06-2013
605 Lov om indfødsrets meddelelse UIB12-06-2013
603 Lov om Offerfonden JUS12-06-2013
601 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner UFM12-06-2013
600 Lov om Danpilot EVM12-06-2013
595 Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. BES12-06-2013
532 Bekendtgørelse af lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v. UFM28-05-2013
531 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje UFM28-05-2013
506 Bekendtgørelse af lov om lægemidler SÆM20-04-2013
498 Lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg TRB22-05-2013
486 Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven SKA14-05-2013
459 Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien UDE08-05-2013
458 Lov om Statens Kunstfonds virksomhed KUL08-05-2013
457 Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning KUL08-05-2013
440 Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion) BES01-05-2013<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>