Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
993 Bekendtgørelse af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) JUS09-09-2014
955 Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) SÆM21-08-2014
937 Bekendtgørelse af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester JUS26-08-2014
914 Bekendtgørelse af medieansvarsloven JUS11-08-2014
879 Bekendtgørelse af lov om hittegods JUS04-07-2014
851 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut EHV25-06-2014
719 Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne TBB25-06-2014
718 Lov om solarier SÆM25-06-2014
717 Lov om erstatningsadgang for kvinder, der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft SÆM25-06-2014
716 Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger EFK25-06-2014
714 Lov om indfødsrets meddelelse UIM25-06-2014
713 Lov om Center for Cybersikkerhed FOR25-06-2014
712 Lov om erhvervsdrivende fonde EHV25-06-2014
711 Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder EHV25-06-2014
632 Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud UND16-06-2014
582 Bekendtgørelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser UFM01-06-2014
581 Bekendtgørelse af lov om sektorforskningsinstitutioner UFM01-06-2014
580 Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde UFM01-06-2014
579 Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. UFM01-06-2014
551 Lov om en fælles patentdomstol m.v. EHV02-06-2014
527 Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden EHV28-05-2014
526 Lov om formidling af fast ejendom m.v. EHV28-05-2014
511 Lov om indsamling m.v. JUS26-05-2014
478 Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v. MFM15-05-2014
474 Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg MFM15-05-2014
469 Bekendtgørelse af lov om forbud mod hold af ræve MFM15-05-2014
459 Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) JUS13-05-2014
433 Bekendtgørelse af forvaltningsloven JUS22-04-2014
401 Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet EHV28-04-2014
367 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond UFM10-04-2014
366 Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation UFM10-04-2014
362 Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. KUL02-04-2014
358 Bekendtgørelse af museumsloven KUL08-04-2014
339 Bekendtgørelse af lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering JUS02-04-2014
336 Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion BES02-04-2014
333 Bekendtgørelse af lov om gældsbreve JUS31-03-2014
332 Bekendtgørelse af kommissionsloven JUS31-03-2014
331 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi KIR29-03-2014
330 Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. KIR29-03-2014
306 Lov om Danmarks Innovationsfond UFM29-03-2014
277 Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat EFK25-03-2014
265 Bekendtgørelse af lov om erhvervelse af fast ejendom JUS21-03-2014
262 Lov om sommerhuse på fremmed grund TBB24-03-2014
246 Bekendtgørelse af lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti FIN10-03-2014
165 Lov om letbane på Ring 3 TBB26-02-2014
164 Lov om internetdomæner EHV26-02-2014
140 Bekendtgørelse af lov om køb JUS17-02-2014
139 Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, m.v. JUS17-02-2014
128 Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester EFK07-02-2014
75 Bekendtgørelse af søloven EHV17-01-2014<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>