Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1504.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1363 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland SKA16-12-2014
1359 Lov om dansk turisme EHV16-12-2014
1285 Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond EHV09-12-2014
1284 Lov om medarbejderinvesteringsselskaber EHV09-12-2014
1252 Bekendtgørelse af lov om retsafgifter JUS27-11-2014
1246 Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger SKA19-11-2014
1224 Bekendtgørelse af international købelov JUS21-11-2014
1209 Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser JUS18-11-2014
1190 Bekendtgørelse af lov om fjernkøling EFK10-11-2014
1175 Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto SKA30-10-2014
1144 Bekendtgørelse af lov om ophavsret KUL23-10-2014
1143 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger SKA07-10-2014
1126 Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven SKA10-10-2014
1118 Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. SKA26-09-2014
1110 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension BES10-10-2014
1109 Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond BES09-10-2014
1095 Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag BES07-10-2014
1075 Bekendtgørelse af lov om tinglysning JUS30-09-2014
1022 Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse BES23-09-2014
1018 Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed JUS19-09-2014
994 Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader JUS09-09-2014
993 Bekendtgørelse af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) JUS09-09-2014
955 Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) SÆM21-08-2014
937 Bekendtgørelse af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester JUS26-08-2014
914 Bekendtgørelse af medieansvarsloven JUS11-08-2014
879 Bekendtgørelse af lov om hittegods JUS04-07-2014
719 Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne TBB25-06-2014
718 Lov om solarier SÆM25-06-2014
717 Lov om erstatningsadgang for kvinder, der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft SÆM25-06-2014
716 Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger EFK25-06-2014
714 Lov om indfødsrets meddelelse UIM25-06-2014
713 Lov om Center for Cybersikkerhed FOR25-06-2014
712 Lov om erhvervsdrivende fonde EHV25-06-2014
711 Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder EHV25-06-2014
632 Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud UND16-06-2014
582 Bekendtgørelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser UFM01-06-2014
581 Bekendtgørelse af lov om sektorforskningsinstitutioner UFM01-06-2014
580 Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde UFM01-06-2014
579 Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. UFM01-06-2014
551 Lov om en fælles patentdomstol m.v. EHV02-06-2014
527 Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden EHV28-05-2014
526 Lov om formidling af fast ejendom m.v. EHV28-05-2014
511 Lov om indsamling m.v. JUS26-05-2014
478 Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v. MFM15-05-2014
474 Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg MFM15-05-2014
469 Bekendtgørelse af lov om forbud mod hold af ræve MFM15-05-2014
459 Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) JUS13-05-2014
433 Bekendtgørelse af forvaltningsloven JUS22-04-2014
367 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond UFM10-04-2014
366 Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation UFM10-04-2014<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>