Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1503.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
3 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) ØKI04-01-2018
2 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ØKI04-01-2018
1754 Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 FIN29-12-2017
1673 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan SKA26-12-2017
1672 Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget JUS26-12-2017
1671 Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag BES26-12-2017
1668 Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis SÆM26-12-2017
1666 Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer JUS26-12-2017
1539 Lov om indfødsrets meddelelse UIM19-12-2017
1538 Taxilov TBB19-12-2017
1537 Lov om infrastruktur for alternative drivmidler TBB19-12-2017
1536 Skatteindberetningslov SKA19-12-2017
1535 Skattekontrollov SKA19-12-2017
1534 Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland MFM19-12-2017
1533 Lov om trossamfund uden for folkekirken KIR19-12-2017
1532 Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri KUL19-12-2017
1510 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen UND14-12-2017
1491 Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. JUS13-12-2017
1482 Bekendtgørelse af lov om afgift af skadesforsikringer SKA06-12-2017
1426 Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget ØKI08-12-2017
1418 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) BSM01-12-2017
1417 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven BSM01-12-2017
1373 Bekendtgørelse af lov om hunde MFM30-11-2017
1287 Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) FOR28-11-2017
1269 Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse UND29-11-2017
1209 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. BES17-11-2017
1208 Bekendtgørelse af lov om social pension BES17-11-2017
1162 Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger TBB26-10-2017
1149 Bekendtgørelse af lov om luftfart TBB13-10-2017
1144 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider SKA13-10-2017
1140 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed EHV26-09-2017
1129 Bekendtgørelse af repatrieringsloven UIM13-10-2017
1128 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. UIM13-10-2017
1127 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) UIM11-10-2017
1117 Bekendtgørelse af udlændingeloven UIM02-10-2017
1116 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. TBB02-10-2017
1115 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer SKA28-09-2017
1110 Bekendtgørelse af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc‌-‌‌afgiftsloven) SKA19-09-2017
1101 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje JUS22-09-2017
1097 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. UND28-09-2017
1089 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg ØKI26-09-2017
1086 Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne BES19-09-2017
1085 Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer MFM22-09-2017
1084 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø BES19-09-2017
1083 Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter SÆM15-09-2017
1071 Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. SKA07-09-2017
1062 Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) SKA07-09-2017
1050 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber EHV08-09-2017
1040 Bekendtgørelse af postlov TBB30-08-2017
1038 Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne UFM30-08-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>