Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
776 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven SIM07-08-2019
775 Bekendtgørelse af adoptionsloven SIM07-08-2019
774 Bekendtgørelse af lov om ægtefællers økonomiske forhold SIM07-08-2019
773 Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse SIM07-08-2019
772 Bekendtgørelse af børneloven SIM07-08-2019
771 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning SIM07-08-2019
770 Bekendtgørelse af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse SIM07-08-2019
769 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag SIM07-08-2019
768 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) SIM07-08-2019
767 Bekendtgørelse af navneloven SIM07-08-2019
766 Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset SIM07-08-2019
764 Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge SIM01-08-2019
763 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) EHV23-07-2019
735 Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven) EHV05-07-2019
731 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed SÆM08-07-2019
692 Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. EHV05-07-2019
681 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse MFM02-07-2019
667 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper EHV01-07-2019
659 Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder EHV01-07-2019
658 Bekendtgørelse af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) EHV01-07-2019
655 Bekendtgørelse af lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber EHV07-06-2019
616 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. UND03-06-2019
612 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. UND28-05-2019
611 Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser UND28-05-2019
610 Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov UND28-05-2019
609 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. UND28-05-2019
608 Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler UND28-05-2019
606 Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse UND24-05-2019
605 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. UND24-05-2019
604 Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse UND24-05-2019
603 Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) UND23-05-2019
602 Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne UND23-05-2019
601 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse UND22-05-2019
600 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut UND21-05-2019
599 Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler UND20-05-2019
598 Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. UND16-05-2019
597 Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse UND16-05-2019
596 Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. UND16-05-2019
595 Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge UND15-05-2019
574 Bekendtgørelse af lov om DSB TBB07-05-2019
573 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) SKA06-05-2019
548 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats BES07-05-2019
520 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. MFM01-05-2019
515 Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v. EHV30-04-2019
493 Lov om fjernelse af tatovering med laser SÆM01-05-2019
450 Lov om forbrugslånsvirksomheder EHV24-04-2019
426 Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven) SKA28-03-2019
367 Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet EHV09-04-2019
363 Bekendtgørelse af lov om hegn MFM05-04-2019
356 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi EFK04-04-2019< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>