Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1510.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
838 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven EHV08-08-2019
836 Bekendtgørelse af lov om Center for Cybersikkerhed FOR07-08-2019
826 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område SIM16-08-2019
825 Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år BUM16-08-2019
824 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) BUM15-08-2019
823 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen BUM15-08-2019
822 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BUM15-08-2019
817 Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler JUS06-08-2019
816 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. BUM14-08-2019
815 Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler BUM14-08-2019
814 Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser BUM14-08-2019
807 Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat KEF13-08-2019
806 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) SKA08-08-2019
804 Bekendtgørelse af lov om fjernkøling KEF12-08-2019
803 Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte UFM09-08-2019
799 Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) SKA07-08-2019
798 Bekendtgørelse af lov om social service SIM07-08-2019
797 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering SKA06-08-2019
791 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser UFM09-08-2019
790 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser UFM09-08-2019
787 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner UFM08-08-2019
786 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser UFM08-08-2019
781 Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser UFM08-08-2019
780 Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen UFM08-08-2019
779 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser UFM08-08-2019
778 Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) UFM07-08-2019
777 Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen SIM07-08-2019
776 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven SIM07-08-2019
775 Bekendtgørelse af adoptionsloven SIM07-08-2019
774 Bekendtgørelse af lov om ægtefællers økonomiske forhold SIM07-08-2019
773 Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse SIM07-08-2019
772 Bekendtgørelse af børneloven SIM07-08-2019
771 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning SIM07-08-2019
770 Bekendtgørelse af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse SIM07-08-2019
769 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag SIM07-08-2019
768 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) SIM07-08-2019
767 Bekendtgørelse af navneloven SIM07-08-2019
766 Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset SIM07-08-2019
764 Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge SIM01-08-2019
763 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) EHV23-07-2019
735 Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven) EHV05-07-2019
731 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed SÆM08-07-2019
692 Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. EHV05-07-2019
681 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse MFM02-07-2019
667 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper EHV01-07-2019
659 Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder EHV01-07-2019
658 Bekendtgørelse af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) EHV01-07-2019
655 Bekendtgørelse af lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber EHV07-06-2019
616 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. UND03-06-2019
612 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. UND28-05-2019< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>