Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1512.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1032 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) ØKI06-07-2018
1031 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ØKI06-07-2018
1030 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg ØKI06-07-2018
1029 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret UIM10-07-2018
1023 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond EHV03-07-2018
1020 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. MFM06-07-2018
1010 Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) SKA03-07-2018
1009 Bekendtgørelse af lov om elforsyning EFK27-06-2018
1000 Bekendtgørelse af lov om foderstoffer MFM02-07-2018
999 Bekendtgørelse af lov om fødevarer MFM02-07-2018
998 Bekendtgørelse af lov om hold af dyr MFM02-07-2018
997 Bekendtgørelse af lov om Energinet EFK27-06-2018
996 Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække MFM25-06-2018
995 Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet SÆM14-06-2018
916 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland ØKI28-06-2018
831 Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk ØKI25-06-2018
822 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) BES20-06-2018
814 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. UND21-06-2018
813 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. UND21-06-2018
812 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse UND21-06-2018
811 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag UND20-06-2018
810 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. UND20-06-2018
809 Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge BES20-06-2018
808 Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion) BES20-06-2018
801 Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed SÆM12-06-2018
769 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen EFK07-06-2018
699 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering ØKI08-06-2018
698 Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse UND08-06-2018
697 Lov om forberedende grunduddannelse UND08-06-2018
696 Lov om indfødsrets meddelelse UIM08-06-2018
695 Tatoveringslov SÆM08-06-2018
694 Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse MFM08-06-2018
693 Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse MFM08-06-2018
692 Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer FIN08-06-2018
691 Lov om Vækstfonden EHV08-06-2018
690 Lov om Forsyningstilsynet EFK08-06-2018
689 Lov om forsøg med et socialt frikort BSM08-06-2018
688 Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap BSM08-06-2018
678 Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven SKA31-05-2018
610 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik ØKI30-05-2018
552 Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre SÆM29-05-2018
502 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) JUS23-05-2018
480 Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte UFM14-05-2018
479 Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet EHV03-05-2018
444 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed KUL08-05-2018
441 Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren TBB08-05-2018
440 Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren SÆM08-05-2018
439 Lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder FIN08-05-2018
438 Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data EHV08-05-2018
437 Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. FOR08-05-2018< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>