Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1509.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
153 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser UFM27-02-2018
152 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser UFM27-02-2018
147 Bekendtgørelse af lov om Energinet EFK20-02-2018
127 Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is SKA22-02-2018
126 Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter SKA22-02-2018
125 Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven BES06-02-2018
119 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi EFK09-02-2018
118 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. MFM22-02-2018
114 Bekendtgørelse af lov om elforsyning EFK09-02-2018
102 Bekendtgørelse af lov om social service BSM29-01-2018
99 Bekendtgørelse af lov om lægemidler SÆM16-01-2018
94 Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler UND08-02-2018
61 Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) EHV30-01-2018
60 Lov om ferie BES30-01-2018
58 Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler BES30-01-2018
56 Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven) ØKI23-01-2018
54 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning BSM23-01-2018
52 Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. BSM24-01-2018
43 Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser MFM23-01-2018
42 Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn BSM19-01-2018
41 Lov om forsikringsformidling EHV22-01-2018
38 Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge BES19-01-2018
34 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 FIN16-01-2018
33 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 FIN16-01-2018
32 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 FIN16-01-2018
30 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. UND12-01-2018
29 Bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter SKA11-01-2018
28 Bekendtgørelse af toldloven SKA11-01-2018
27 Bekendtgørelse af lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder ØKI09-01-2018
23 Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) SÆM15-01-2018
21 Bekendtgørelse af lov om hold af dyr MFM11-01-2018
20 Bekendtgørelse af dyreværnsloven MFM11-01-2018
19 Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven) SKA08-01-2018
12 Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder EHV08-01-2018
6 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne ØKI05-01-2018
3 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) ØKI04-01-2018
2 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ØKI04-01-2018
1754 Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 FIN29-12-2017
1673 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan SKA26-12-2017
1672 Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget JUS26-12-2017
1671 Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag BES26-12-2017
1668 Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis SÆM26-12-2017
1666 Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer JUS26-12-2017
1539 Lov om indfødsrets meddelelse UIM19-12-2017
1538 Taxilov TBB19-12-2017
1537 Lov om infrastruktur for alternative drivmidler TBB19-12-2017
1536 Skatteindberetningslov SKA19-12-2017
1535 Skattekontrollov SKA19-12-2017
1534 Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland MFM19-12-2017
1533 Lov om trossamfund uden for folkekirken KIR19-12-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>