Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1516.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
13 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg SIM09-01-2020
12 Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd KIR08-01-2020
3 Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser BUM06-01-2020
2 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) BUM06-01-2020
1 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) UIM01-01-2020
1553 Lov om indfødsrets meddelelse UIM27-12-2019
1552 Lov om anlæg af en Nordhavnstunnel TRB27-12-2019
1551 Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023 FIN27-12-2019
1550 Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere BES27-12-2019
1533 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund KEF16-12-2019
1424 Lov om anlæg af en ny jernbane over Vestfyn TRB17-12-2019
1359 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) SKA09-12-2019
1343 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser UFM10-12-2019
1334 Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer SÆM09-12-2019
1333 Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. JUS09-12-2019
1270 Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed JUS29-11-2019
1218 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse MFM25-11-2019
1217 Bekendtgørelse af lov om vandløb MFM25-11-2019
1165 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet MFM25-11-2019
1161 Bekendtgørelse af lov om havstrategi MFM25-11-2019
1160 Bekendtgørelse af lov om forsøg med et socialt frikort SIM15-11-2019
1121 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter JUS12-11-2019
1097 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse BES01-11-2019
1093 Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter KEF01-11-2019
1084 Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner SIM28-10-2019
1052 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister EHV16-10-2019
1047 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. EHV14-10-2019
1046 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. EHV14-10-2019
1045 Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber EHV14-10-2019
1039 Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. KEF11-10-2019
1026 Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme SÆM01-10-2019
1025 Bekendtgørelse af lov om ferie BES04-10-2019
1024 Bekendtgørelse af lov om betalinger EHV03-10-2019
1023 Bekendtgørelse af repatrieringsloven UIM02-10-2019
1022 Bekendtgørelse af udlændingeloven UIM02-10-2019
1021 Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven) SKA26-09-2019
984 Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde EHV20-09-2019
983 Bekendtgørelse af lov om social pension BES23-09-2019
982 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. BES23-09-2019
981 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik BES23-09-2019
980 Bekendtgørelse af lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring BES09-09-2019
977 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring BES09-09-2019
976 Bekendtgørelse af straffeloven JUS17-09-2019
966 Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer SÆM26-08-2019
965 Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v. SÆM26-08-2019
964 Bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år SÆM26-08-2019
938 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje JUS10-09-2019
937 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed EHV06-09-2019
936 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. SÆM02-09-2019
935 Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat SKA30-08-2019< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>