Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1516.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
932 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber EHV06-09-2019
931 Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder EHV06-09-2019
930 Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) EHV06-09-2019
929 Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene TRB04-09-2019
928 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger TRB04-09-2019
927 Bekendtgørelse af lov om leje TRB04-09-2019
920 Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v. JUS29-08-2019
903 Bekendtgørelse af sundhedsloven SÆM26-08-2019
902 Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. SÆM23-08-2019
901 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. UIM19-08-2019
895 Bekendtgørelse af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet KEF28-08-2019
881 Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget KEF23-08-2019
862 Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandselskaber KEF23-08-2019
846 Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn SIM21-08-2019
845 Bekendtgørelse af lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. KEF21-08-2019
843 Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) SKA09-08-2019
841 Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger KEF21-08-2019
838 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven EHV08-08-2019
836 Bekendtgørelse af lov om Center for Cybersikkerhed FOR07-08-2019
826 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område SIM16-08-2019
825 Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år BUM16-08-2019
823 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen BUM15-08-2019
817 Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler JUS06-08-2019
816 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. BUM14-08-2019
815 Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler BUM14-08-2019
807 Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat KEF13-08-2019
806 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) SKA08-08-2019
804 Bekendtgørelse af lov om fjernkøling KEF12-08-2019
799 Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) SKA07-08-2019
798 Bekendtgørelse af lov om social service SIM07-08-2019
797 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering SKA06-08-2019
791 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser UFM09-08-2019
787 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner UFM08-08-2019
786 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser UFM08-08-2019
781 Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser UFM08-08-2019
780 Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen UFM08-08-2019
779 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser UFM08-08-2019
778 Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) UFM07-08-2019
777 Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen SIM07-08-2019
776 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven SIM07-08-2019
775 Bekendtgørelse af adoptionsloven SIM07-08-2019
774 Bekendtgørelse af lov om ægtefællers økonomiske forhold SIM07-08-2019
773 Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse SIM07-08-2019
772 Bekendtgørelse af børneloven SIM07-08-2019
771 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning SIM07-08-2019
770 Bekendtgørelse af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse SIM07-08-2019
769 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag SIM07-08-2019
768 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) SIM07-08-2019
767 Bekendtgørelse af navneloven SIM07-08-2019
766 Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset SIM07-08-2019< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>