Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
353 Bekendtgørelse af konkursskatteloven SKA28-03-2019
338 Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag MFM02-04-2019
337 Lov om en skattefri seniorpræmie BES02-04-2019
327 Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning SKA30-03-2019
315 Bekendtgørelse af lov om skove MFM28-03-2019
281 Bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) BES26-03-2019
280 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler KUL25-03-2019
268 Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ØKI26-03-2019
265 Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning MFM21-03-2019
264 Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale UIM25-03-2019
261 Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) UDE21-03-2019
248 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed KUL16-03-2019
247 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik BES13-03-2019
243 Bekendtgørelse af lov om Visitdenmark EHV15-03-2019
242 Bekendtgørelse af lov om dansk turisme EHV15-03-2019
240 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse MFM13-03-2019
239 Bekendtgørelse af udlændingeloven UIM10-03-2019
223 Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer SKA27-02-2019
200 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond UFM26-02-2019
195 Bekendtgørelse af lov om afgift af vejbenyttelse SKA25-02-2019
177 Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) SKA25-02-2019
166 Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet SÆM27-02-2019
160 Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond EHV07-02-2019
156 Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder BES22-02-2019
154 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 FIN07-02-2019
153 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 FIN07-02-2019
152 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 FIN07-02-2019
140 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet ØKI07-02-2019
139 Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) ØKI07-02-2019
138 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg ØKI07-02-2019
137 Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget ØKI07-02-2019
132 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom SKA25-01-2019
126 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile SÆM27-01-2019
119 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. TBB01-02-2019
92 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) EHV29-01-2019
91 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller EHV29-01-2019
90 Bekendtgørelse af patentloven EHV29-01-2019
89 Bekendtgørelse af designloven EHV29-01-2019
88 Bekendtgørelse af varemærkeloven EHV29-01-2019
68 Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge BES25-01-2019
67 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) BES25-01-2019
64 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning EFK21-01-2019
63 Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag BES21-01-2019
62 Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) EFK17-01-2019
57 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. MFM21-01-2019
49 Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark BES16-01-2019
48 Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte BES16-01-2019
47 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ØKI15-01-2019
30 Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet EHV11-01-2019
29 Bekendtgørelse af lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. EHV11-01-2019< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>