Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1489.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
507 Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge BSM02-05-2017
460 Lov om forsøg i folkekirken KIR15-05-2017
449 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut UND10-05-2017
448 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) MFM10-05-2017
438 Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler UND08-05-2017
437 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. UND08-05-2017
433 Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække MFM03-05-2017
432 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler SKA02-05-2017
426 Lov om markedsføring EHV03-05-2017
412 Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) SKA21-04-2017
411 Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) JUS27-04-2017
410 Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger JUS27-04-2017
390 Bekendtgørelse af lov om Domstolsstyrelsen JUS25-04-2017
384 Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond UFM26-04-2017
383 Lov om videnskabelig uredelighed m.v. UFM26-04-2017
382 Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej TBB26-04-2017
381 Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum TBB26-04-2017
380 Lov om stedbestemt information EFK26-04-2017
366 Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. BES12-04-2017
329 Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ØKI24-03-2017
319 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) ØKI28-03-2017
318 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ØKI28-03-2017
316 Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø UND05-04-2017
315 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. UND05-04-2017
314 Bekendtgørelse af beredskabsloven FOR03-04-2017
308 Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet SKA24-03-2017
304 Bekendtgørelse af lov om hold af heste MFM30-03-2017
289 Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) SKA23-03-2017
287 Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. BES29-03-2017
282 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord MFM27-03-2017
277 Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) MFM27-03-2017
275 Lov om Haagerkonventionen af 2007 BSM27-03-2017
271 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser UND24-03-2017
269 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik BES21-03-2017
256 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. MFM21-03-2017
244 Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) SKA10-03-2017
239 Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. SKA07-03-2017
236 Lov om udstedelse af legitimationskort ØKI15-03-2017
231 Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) JUS07-03-2017
224 Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler MFM06-03-2017
223 Bekendtgørelse af varemærkeloven EHV26-02-2017
222 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) EHV26-02-2017
221 Bekendtgørelse af patentloven EHV26-02-2017
220 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller EHV26-02-2017
219 Bekendtgørelse af designloven EHV26-02-2017
216 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring BES27-02-2017
213 Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven) SKA27-02-2017
181 Bekendtgørelse af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd ØKI13-02-2017
177 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder SKA21-02-2017
165 Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven) SKA08-02-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>