Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1040 Bekendtgørelse af postlov TBB30-08-2017
1038 Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne UFM30-08-2017
1037 Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) UFM30-08-2017
1036 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser UFM30-08-2017
1035 Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser UFM30-08-2017
1033 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet MFM04-09-2017
1032 Bekendtgørelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer SKA23-08-2017
1031 Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) SKA23-08-2017
1023 Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber EHV30-08-2017
1003 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter BES24-08-2017
1002 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer BES24-08-2017
1001 Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. BES24-08-2017
990 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed SÆM18-08-2017
986 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser UFM18-08-2017
980 Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger MFM16-08-2017
977 Bekendtgørelse af straffeloven JUS09-08-2017
974 Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) ØKI11-08-2017
973 Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) ØKI11-08-2017
972 Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling BSM08-08-2017
969 Bekendtgørelse af lov om beredskab for isbrydning FOR25-07-2017
966 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse MFM23-06-2017
958 Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder MFM10-07-2017
948 Bekendtgørelse af lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd ØKI06-07-2017
947 Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre ØKI06-07-2017
939 Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre FIN16-06-2017
938 Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet FIN16-06-2017
937 Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre FIN16-06-2017
934 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse MFM27-06-2017
928 Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser UND03-07-2017
927 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. UND03-07-2017
926 Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) UND03-07-2017
786 Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser UND21-06-2017
766 Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden MFM19-06-2017
764 Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) MFM19-06-2017
746 Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union EFK15-06-2017
720 Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer SKA30-05-2017
657 Lov om indfødsrets meddelelse UIM08-06-2017
655 Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile SÆM08-06-2017
654 Ejendomsvurderingsloven SKA08-06-2017
653 Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe JUS08-06-2017
652 Lov om betalinger EHV08-06-2017
651 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) EHV08-06-2017
649 Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie BSM08-06-2017
646 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister ØKI02-06-2017
582 Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. FOR24-05-2017
548 Lov om ægtefællers økonomiske forhold BSM30-05-2017
547 Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere BSM30-05-2017
523 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning EFK22-05-2017
522 Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. FIN18-05-2017
521 Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing FIN18-05-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>