Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1502.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
384 Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond UFM26-04-2017
383 Lov om videnskabelig uredelighed m.v. UFM26-04-2017
382 Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej TBB26-04-2017
381 Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum TBB26-04-2017
380 Lov om stedbestemt information EFK26-04-2017
366 Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. BES12-04-2017
329 Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ØKI24-03-2017
316 Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø UND05-04-2017
315 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. UND05-04-2017
314 Bekendtgørelse af beredskabsloven FOR03-04-2017
308 Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet SKA24-03-2017
304 Bekendtgørelse af lov om hold af heste MFM30-03-2017
289 Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) SKA23-03-2017
287 Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. BES29-03-2017
282 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord MFM27-03-2017
277 Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) MFM27-03-2017
275 Lov om Haagerkonventionen af 2007 BSM27-03-2017
271 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser UND24-03-2017
269 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik BES21-03-2017
256 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. MFM21-03-2017
244 Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) SKA10-03-2017
239 Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. SKA07-03-2017
236 Lov om udstedelse af legitimationskort ØKI15-03-2017
231 Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) JUS07-03-2017
224 Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler MFM06-03-2017
223 Bekendtgørelse af varemærkeloven EHV26-02-2017
222 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) EHV26-02-2017
221 Bekendtgørelse af patentloven EHV26-02-2017
220 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller EHV26-02-2017
219 Bekendtgørelse af designloven EHV26-02-2017
216 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring BES27-02-2017
213 Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven) SKA27-02-2017
181 Bekendtgørelse af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd ØKI13-02-2017
177 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder SKA21-02-2017
165 Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven) SKA08-02-2017
159 Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler UND08-02-2017
146 Bekendtgørelse af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet UND06-02-2017
145 Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. UND03-02-2017
144 Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge UND03-02-2017
136 Adresseloven EFK01-02-2017
127 Bekendtgørelse af lov om vandløb MFM26-01-2017
126 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning MFM26-01-2017
125 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. MFM26-01-2017
124 Bekendtgørelse af lov om råstoffer MFM26-01-2017
123 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken MFM26-01-2017
122 Bekendtgørelse af lov om skove MFM26-01-2017
120 Bekendtgørelse af lov om nationalparker MFM26-01-2017
119 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) MFM26-01-2017
118 Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning MFM26-01-2017
117 Bekendtgørelse af lov om havstrategi MFM26-01-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>