Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
26 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) EHV10-01-2019
25 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne ØKI09-01-2019
24 Bekendtgørelse af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder EHV04-01-2019
3 Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed EHV03-01-2019
2 Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler EHV03-01-2019
1 Bekendtgørelse af lov om hold af dyr MFM02-01-2019
1805 Bekendtgørelse af lov om betalingskonti EHV12-12-2018
1803 Bekendtgørelse af møntlov EHV12-12-2018
1780 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut EHV12-12-2018
1708 Lov om indfødsrets meddelelse UIM27-12-2018
1707 Investorfradragslov SKA27-12-2018
1706 Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) JUS27-12-2018
1705 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet JUS27-12-2018
1704 Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022 FIN27-12-2018
1703 Lov om firmapensionskasser EHV27-12-2018
1662 Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. EHV17-12-2018
1661 Bekendtgørelse af veksellov EHV12-12-2018
1629 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs EHV17-12-2018
1628 Bekendtgørelse af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. EHV12-12-2018
1593 Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud EHV18-12-2018
1575 Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing EHV12-12-2018
1521 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) EFK18-12-2018
1518 Lov om erhvervsfremme EHV18-12-2018
1505 Bekendtgørelse af søloven EHV17-12-2018
1485 Bekendtgørelse af lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre EHV12-12-2018
1462 Lov om Den Sociale Investeringsfond FIN11-12-2018
1453 Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) SKA30-11-2018
1429 Aktiesparekontolov SKA05-12-2018
1324 Bekendtgørelse af færdselsloven TBB21-11-2018
1320 Lov om et nationalt naturfagscenter UND27-11-2018
1294 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande SKA21-11-2018
1293 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene SKA21-11-2018
1292 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan SKA21-11-2018
1291 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien SKA21-11-2018
1287 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) EHV20-11-2018
1282 Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område JUS14-11-2018
1261 Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. SKA07-11-2018
1252 Bekendtgørelse af lov om kliniske forsøg med lægemidler SÆM31-10-2018
1231 Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber EHV11-10-2018
1225 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) MFM25-10-2018
1218 Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov) EHV11-10-2018
1213 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. BES11-10-2018
1190 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund EFK21-09-2018
1189 Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet EFK21-09-2018
1188 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. EHV19-09-2018
1166 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. EHV19-09-2018
1160 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere EHV19-09-2018
1156 Bekendtgørelse af straffeloven JUS20-09-2018
1155 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning EHV19-09-2018
1154 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. EHV19-09-2018< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>