Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1513.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1002 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer BES24-08-2017
1001 Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. BES24-08-2017
986 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser UFM18-08-2017
980 Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger MFM16-08-2017
974 Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) ØKI11-08-2017
973 Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) ØKI11-08-2017
972 Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling BSM08-08-2017
969 Bekendtgørelse af lov om beredskab for isbrydning FOR25-07-2017
958 Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder MFM10-07-2017
948 Bekendtgørelse af lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd ØKI06-07-2017
947 Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre ØKI06-07-2017
939 Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre FIN16-06-2017
938 Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet FIN16-06-2017
937 Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre FIN16-06-2017
928 Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser UND03-07-2017
926 Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) UND03-07-2017
786 Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser UND21-06-2017
766 Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden MFM19-06-2017
764 Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) MFM19-06-2017
746 Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union EFK15-06-2017
720 Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer SKA30-05-2017
657 Lov om indfødsrets meddelelse UIM08-06-2017
655 Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile SÆM08-06-2017
654 Ejendomsvurderingsloven SKA08-06-2017
653 Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe JUS08-06-2017
652 Lov om betalinger EHV08-06-2017
651 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) EHV08-06-2017
649 Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie BSM08-06-2017
646 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister ØKI02-06-2017
582 Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. FOR24-05-2017
548 Lov om ægtefællers økonomiske forhold BSM30-05-2017
547 Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere BSM30-05-2017
522 Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. FIN18-05-2017
521 Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing FIN18-05-2017
511 Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd FIN18-05-2017
510 Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension FIN18-05-2017
509 Bekendtgørelse af lov om pensionering af flyveledere FIN18-05-2017
508 Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v. FIN18-05-2017
507 Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge BSM02-05-2017
460 Lov om forsøg i folkekirken KIR15-05-2017
449 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut UND10-05-2017
438 Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler UND08-05-2017
437 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. UND08-05-2017
432 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler SKA02-05-2017
426 Lov om markedsføring EHV03-05-2017
412 Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) SKA21-04-2017
411 Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) JUS27-04-2017
410 Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger JUS27-04-2017
390 Bekendtgørelse af lov om Domstolsstyrelsen JUS25-04-2017
384 Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond UFM26-04-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>