Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1516.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
240 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse MFM13-03-2019
200 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond UFM26-02-2019
166 Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet SÆM27-02-2019
160 Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond EHV07-02-2019
156 Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder BES22-02-2019
152 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 FIN07-02-2019
140 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet ØKI07-02-2019
139 Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) ØKI07-02-2019
137 Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget ØKI07-02-2019
132 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom SKA25-01-2019
126 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile SÆM27-01-2019
119 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. TBB01-02-2019
92 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) EHV29-01-2019
91 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller EHV29-01-2019
90 Bekendtgørelse af patentloven EHV29-01-2019
89 Bekendtgørelse af designloven EHV29-01-2019
88 Bekendtgørelse af varemærkeloven EHV29-01-2019
63 Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag BES21-01-2019
57 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. MFM21-01-2019
49 Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark BES16-01-2019
48 Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte BES16-01-2019
47 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ØKI15-01-2019
30 Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet EHV11-01-2019
29 Bekendtgørelse af lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. EHV11-01-2019
26 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) EHV10-01-2019
24 Bekendtgørelse af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder EHV04-01-2019
3 Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed EHV03-01-2019
2 Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler EHV03-01-2019
1805 Bekendtgørelse af lov om betalingskonti EHV12-12-2018
1803 Bekendtgørelse af møntlov EHV12-12-2018
1780 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut EHV12-12-2018
1708 Lov om indfødsrets meddelelse UIM27-12-2018
1707 Investorfradragslov SKA27-12-2018
1706 Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) JUS27-12-2018
1705 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet JUS27-12-2018
1703 Lov om firmapensionskasser EHV27-12-2018
1662 Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. EHV17-12-2018
1661 Bekendtgørelse af veksellov EHV12-12-2018
1629 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs EHV17-12-2018
1628 Bekendtgørelse af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. EHV12-12-2018
1593 Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud EHV18-12-2018
1575 Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing EHV12-12-2018
1521 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) EFK18-12-2018
1518 Lov om erhvervsfremme EHV18-12-2018
1505 Bekendtgørelse af søloven EHV17-12-2018
1485 Bekendtgørelse af lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre EHV12-12-2018
1462 Lov om Den Sociale Investeringsfond FIN11-12-2018
1429 Aktiesparekontolov SKA05-12-2018
1324 Bekendtgørelse af færdselsloven TBB21-11-2018
1320 Lov om et nationalt naturfagscenter UND27-11-2018< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>