Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1502.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
177 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder SKA21-02-2017
165 Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven) SKA08-02-2017
159 Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler UND08-02-2017
146 Bekendtgørelse af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet UND06-02-2017
145 Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. UND03-02-2017
144 Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge UND03-02-2017
136 Adresseloven EFK01-02-2017
127 Bekendtgørelse af lov om vandløb MFM26-01-2017
126 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning MFM26-01-2017
124 Bekendtgørelse af lov om råstoffer MFM26-01-2017
123 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken MFM26-01-2017
122 Bekendtgørelse af lov om skove MFM26-01-2017
120 Bekendtgørelse af lov om nationalparker MFM26-01-2017
119 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) MFM26-01-2017
118 Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning MFM26-01-2017
117 Bekendtgørelse af lov om havstrategi MFM26-01-2017
115 Bekendtgørelse af lov om kemikalier MFM26-01-2017
101 Bekendtgørelse af lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MFM26-01-2017
100 Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget MFM26-01-2017
97 Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler UND26-01-2017
96 Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne UND26-01-2017
95 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag UND26-01-2017
94 Bekendtgørelse af lov om statstilskud til elintensive virksomheder EFK26-01-2017
78 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse MFM19-01-2017
76 Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. JUS19-01-2017
69 Bekendtgørelse af lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser SKA17-01-2017
58 Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg MFM11-01-2017
57 Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekalkuner MFM11-01-2017
56 Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin MFM11-01-2017
54 Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekyllinger MFM11-01-2017
53 Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener MFM11-01-2017
52 Bekendtgørelse af lov om foderstoffer MFM11-01-2017
51 Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin MFM11-01-2017
49 Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer MFM11-01-2017
48 Bekendtgørelse af lov om dyrlæger MFM11-01-2017
46 Bekendtgørelse af lov om fødevarer MFM11-01-2017
38 Bekendtgørelse af færdselsloven TBB05-01-2017
37 Bekendtgørelse af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. MFM04-01-2017
36 Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. MFM04-01-2017
35 Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren MFM04-01-2017
34 Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. MFM04-01-2017
33 Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme MFM04-01-2017
32 Bekendtgørelse af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank MFM04-01-2017
31 Bekendtgørelse af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) MFM04-01-2017
28 Bekendtgørelse af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder MFM04-01-2017
27 Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme MFM04-01-2017
26 Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning MFM04-01-2017
25 Bekendtgørelse af lov om ophørsstøtte til jordbrugere MFM04-01-2017
24 Bekendtgørelse af lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere MFM04-01-2017
23 Bekendtgørelse af lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram MFM04-01-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>