Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1490.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
13 Bekendtgørelse af lov om biavl MFM04-01-2017
12 Bekendtgørelse af lov om frø, kartofler og planter MFM04-01-2017
10 Bekendtgørelse af lov om plantenyheder MFM04-01-2017
9 Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi MFM04-01-2017
1716 Lov om de gymnasiale uddannelser UND27-12-2016
1715 Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet EVM27-12-2016
1714 Lov om jobordning for veteraner FOR27-12-2016
1661 Lov om indfødsrets meddelelse UIM20-12-2016
1660 Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 FIN20-12-2016
1659 Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 FIN20-12-2016
1658 Lov om Planklagenævnet EHV20-12-2016
1605 Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter EFK14-12-2016
1542 Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg TBB13-12-2016
1541 Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten EHV13-12-2016
1507 Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark BES06-12-2016
1506 Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark BES06-12-2016
1494 Bekendtgørelse af lov om spil SKA06-12-2016
1357 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. SKA18-11-2016
1342 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats BES21-11-2016
1323 Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand SKA11-11-2016
1290 Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat SKA05-11-2016
1288 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi EFK27-10-2016
1283 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) SKA25-10-2016
1248 Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is SKA05-10-2016
1240 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. BES13-10-2016
1239 Bekendtgørelse af lov om social pension BES13-10-2016
1236 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven) SKA04-10-2016
1230 Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet BES02-10-2016
1228 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer UIB03-10-2016
1224 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) SKA29-09-2016
1223 Bekendtgørelse af toldloven SKA20-09-2016
1201 Bekendtgørelse af arkivloven KUL28-09-2016
1188 Bekendtgørelse af sundhedsloven SÆM24-09-2016
1178 Bekendtgørelse af byggeloven TRB23-09-2016
1167 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) EVM09-09-2016
1164 Bekendtgørelse af selskabsskatteloven SKA06-09-2016
1163 Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) SKA05-09-2016
1162 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) SKA01-09-2016
1157 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning EFK06-09-2016
1156 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde KIR01-09-2016
1148 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) SKA29-08-2016
1147 Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven) SKA29-08-2016
1124 Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret SIM23-08-2016
1100 Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser EFK10-08-2016
1098 Bekendtgørelse af lov om udgivelsen af en Lovtidende JUS10-08-2016
1097 Bekendtgørelse af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne JUS10-08-2016
1079 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere EVM05-07-2016
1074 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. EVM06-07-2016
820 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme og regional udvikling EVM28-06-2016
801 Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere FIN13-06-2016< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>