Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1489.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
27 Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme MFM04-01-2017
26 Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning MFM04-01-2017
25 Bekendtgørelse af lov om ophørsstøtte til jordbrugere MFM04-01-2017
24 Bekendtgørelse af lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere MFM04-01-2017
23 Bekendtgørelse af lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram MFM04-01-2017
22 Bekendtgørelse af lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven) MFM04-01-2017
21 Bekendtgørelse af økologiloven MFM04-01-2017
19 Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden MFM04-01-2017
16 Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. MFM04-01-2017
15 Bekendtgørelse af lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne MFM04-01-2017
14 Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere MFM04-01-2017
13 Bekendtgørelse af lov om biavl MFM04-01-2017
12 Bekendtgørelse af lov om frø, kartofler og planter MFM04-01-2017
10 Bekendtgørelse af lov om plantenyheder MFM04-01-2017
9 Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi MFM04-01-2017
1716 Lov om de gymnasiale uddannelser UND27-12-2016
1715 Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet EHV27-12-2016
1714 Lov om jobordning for veteraner FOR27-12-2016
1661 Lov om indfødsrets meddelelse UIM20-12-2016
1660 Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 FIN20-12-2016
1659 Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 FIN20-12-2016
1658 Lov om Planklagenævnet EHV20-12-2016
1605 Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter EFK14-12-2016
1542 Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg TBB13-12-2016
1541 Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten EHV13-12-2016
1507 Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark BES06-12-2016
1506 Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark BES06-12-2016
1494 Bekendtgørelse af lov om spil SKA06-12-2016
1357 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. SKA18-11-2016
1342 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats BES21-11-2016
1323 Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand SKA11-11-2016
1290 Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat SKA05-11-2016
1288 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi EFK27-10-2016
1283 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) SKA25-10-2016
1248 Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is SKA05-10-2016
1236 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven) SKA04-10-2016
1230 Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet BES02-10-2016
1228 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer TBB03-10-2016
1224 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) SKA29-09-2016
1223 Bekendtgørelse af toldloven SKA20-09-2016
1201 Bekendtgørelse af arkivloven KUL28-09-2016
1188 Bekendtgørelse af sundhedsloven SÆM24-09-2016
1178 Bekendtgørelse af byggeloven TBB23-09-2016
1167 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) EHV09-09-2016
1164 Bekendtgørelse af selskabsskatteloven SKA06-09-2016
1163 Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) SKA05-09-2016
1162 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) SKA01-09-2016
1157 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning EFK06-09-2016
1156 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde KIR01-09-2016
1148 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) SKA29-08-2016< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>