Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1510.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
692 Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer FIN08-06-2018
691 Lov om Vækstfonden EHV08-06-2018
690 Lov om Forsyningstilsynet EFK08-06-2018
689 Lov om forsøg med et socialt frikort BSM08-06-2018
688 Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap BSM08-06-2018
678 Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven SKA31-05-2018
610 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik ØKI30-05-2018
552 Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre SÆM29-05-2018
502 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) JUS23-05-2018
479 Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet EHV03-05-2018
441 Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren TBB08-05-2018
440 Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren SÆM08-05-2018
439 Lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder FIN08-05-2018
438 Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data EHV08-05-2018
437 Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. FOR08-05-2018
436 Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester EHV08-05-2018
423 Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder ØKI30-04-2018
311 Lov om Studievalg Danmark UFM25-04-2018
310 Lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt KUL25-04-2018
309 Lov om forretningshemmeligheder EHV25-04-2018
287 Bekendtgørelse af lov om planlægning EHV16-04-2018
281 Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald EHV16-04-2018
231 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) MFM22-03-2018
219 Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer KUL06-03-2018
206 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere EFK15-03-2018
178 Bekendtgørelse af lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb JUS05-03-2018
173 Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner UFM02-03-2018
155 Bekendtgørelse af konkurrenceloven EHV01-03-2018
127 Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is SKA22-02-2018
126 Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter SKA22-02-2018
125 Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven BES06-02-2018
118 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. MFM22-02-2018
99 Bekendtgørelse af lov om lægemidler SÆM16-01-2018
61 Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) EHV30-01-2018
60 Lov om ferie BES30-01-2018
58 Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler BES30-01-2018
56 Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven) ØKI23-01-2018
52 Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. BSM24-01-2018
43 Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser MFM23-01-2018
41 Lov om forsikringsformidling EHV22-01-2018
32 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 FIN16-01-2018
29 Bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter SKA11-01-2018
28 Bekendtgørelse af toldloven SKA11-01-2018
27 Bekendtgørelse af lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder ØKI09-01-2018
23 Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) SÆM15-01-2018
20 Bekendtgørelse af dyreværnsloven MFM11-01-2018
19 Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven) SKA08-01-2018
1673 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan SKA26-12-2017
1672 Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget JUS26-12-2017
1671 Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag BES26-12-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>