Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1491.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
781 Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere MFM23-06-2016
778 Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet MFM23-06-2016
761 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BUL22-06-2016
760 Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven) SKA21-06-2016
750 Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. BUL21-06-2016
749 Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse BUL21-06-2016
748 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) BUL20-06-2016
738 Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. BUL20-06-2016
732 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet KUL14-06-2016
725 Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig BUL15-06-2016
715 Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer SÆM13-06-2016
694 Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte UFM08-06-2016
623 Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) UIB08-06-2016
622 Lov om indfødsrets meddelelse UIB08-06-2016
620 Lov om kliniske forsøg med lægemidler SÆM08-06-2016
618 Lov om fremtidsfuldmagter JUS08-06-2016
617 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked FIN08-06-2016
615 Lov om maritim fysisk planlægning EVM08-06-2016
613 Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BES08-06-2016
609 Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse SKA03-06-2016
608 Lov om tobaksvarer m.v. SÆM07-06-2016
593 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud EVM02-06-2016
426 Lov om elektroniske cigaretter m.v. SÆM18-05-2016
418 Bekendtgørelse af lov om elforsyning EFK25-04-2016
409 Lov om aktiviteter i det ydre rum UFM11-05-2016
394 Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring BES02-05-2016
376 Lov om knive og blankvåben m.v. JUS27-04-2016
375 Lov om betalingskonti EVM27-04-2016
352 Bekendtgørelse af lodslov EVM12-04-2016
349 Lov om indfødsrets meddelelse UIB15-04-2016
347 Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond EVM14-04-2016
346 Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) EVM14-04-2016
337 Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil SKA07-04-2016
321 Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret KUL05-04-2016
261 Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg EFK16-03-2016
260 Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold EFK16-03-2016
228 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger UIB09-03-2016
227 Bekendtgørelse af lov om leje UIB09-03-2016
226 Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme UIB09-03-2016
193 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område JUS02-03-2016
174 Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte BES24-02-2016
139 Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr SÆM15-02-2016
117 Bekendtgørelse af kildeskatteloven SKA29-01-2016
112 Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed JUS11-01-2016
104 Lov om EKF Danmarks Eksportkredit EVM03-02-2016
83 Bekendtgørelse af lov om offentligt hasardspil i turneringsform SKA22-01-2016
82 Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven) SKA21-01-2016
1 Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) FOR04-01-2016
1873 Lov om indfødsretsprøven af 2015 UIB29-12-2015
1871 Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer UFM29-12-2015< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>