Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1489.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1100 Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser EFK10-08-2016
1098 Bekendtgørelse af lov om udgivelsen af en Lovtidende JUS10-08-2016
1097 Bekendtgørelse af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne JUS10-08-2016
1079 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere EHV05-07-2016
1074 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. EHV06-07-2016
820 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme og regional udvikling EHV28-06-2016
801 Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere FIN13-06-2016
781 Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere MFM23-06-2016
778 Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet MFM23-06-2016
761 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse UND22-06-2016
760 Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven) SKA21-06-2016
748 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) BSM20-06-2016
738 Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. UND20-06-2016
732 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet KUL14-06-2016
725 Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig KUL15-06-2016
715 Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer SÆM13-06-2016
694 Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte UFM08-06-2016
623 Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) UIM08-06-2016
622 Lov om indfødsrets meddelelse UIM08-06-2016
620 Lov om kliniske forsøg med lægemidler SÆM08-06-2016
618 Lov om fremtidsfuldmagter JUS08-06-2016
617 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked FIN08-06-2016
615 Lov om maritim fysisk planlægning EHV08-06-2016
613 Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BES08-06-2016
609 Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse SKA03-06-2016
608 Lov om tobaksvarer m.v. SÆM07-06-2016
593 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud EHV02-06-2016
426 Lov om elektroniske cigaretter m.v. SÆM18-05-2016
418 Bekendtgørelse af lov om elforsyning EFK25-04-2016
409 Lov om aktiviteter i det ydre rum UFM11-05-2016
394 Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring BES02-05-2016
376 Lov om knive og blankvåben m.v. JUS27-04-2016
375 Lov om betalingskonti EHV27-04-2016
352 Bekendtgørelse af lodslov EHV12-04-2016
349 Lov om indfødsrets meddelelse UIM15-04-2016
347 Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond EHV14-04-2016
346 Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) EHV14-04-2016
337 Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil SKA07-04-2016
321 Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret KUL05-04-2016
261 Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg EFK16-03-2016
260 Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold EFK16-03-2016
228 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger TBB09-03-2016
227 Bekendtgørelse af lov om leje TBB09-03-2016
226 Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme TBB09-03-2016
193 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område JUS02-03-2016
174 Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte BES24-02-2016
139 Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr SÆM15-02-2016
117 Bekendtgørelse af kildeskatteloven SKA29-01-2016
112 Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed JUS11-01-2016
104 Lov om EKF Danmarks Eksportkredit EHV03-02-2016< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>