Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1516.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1294 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande SKA21-11-2018
1293 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene SKA21-11-2018
1292 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan SKA21-11-2018
1291 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien SKA21-11-2018
1287 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) EHV20-11-2018
1282 Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område JUS14-11-2018
1261 Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. SKA07-11-2018
1252 Bekendtgørelse af lov om kliniske forsøg med lægemidler SÆM31-10-2018
1231 Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber EHV11-10-2018
1225 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) MFM25-10-2018
1218 Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov) EHV11-10-2018
1189 Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet EFK21-09-2018
1188 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. EHV19-09-2018
1160 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere EHV19-09-2018
1155 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning EHV19-09-2018
1153 Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) SKA18-09-2018
1152 Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding SKA10-09-2018
1144 Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. BES14-09-2018
1143 Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg BES14-09-2018
1142 Bekendtgørelse af deltidsloven BES14-09-2018
1115 Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) KUL31-08-2018
1070 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar JUS24-08-2018
1069 Bekendtgørelse af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild EHV21-08-2018
1032 Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) ØKI06-07-2018
1029 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret UIM10-07-2018
1023 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond EHV03-07-2018
1010 Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) SKA03-07-2018
1000 Bekendtgørelse af lov om foderstoffer MFM02-07-2018
999 Bekendtgørelse af lov om fødevarer MFM02-07-2018
995 Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet SÆM14-06-2018
916 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland ØKI28-06-2018
831 Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk ØKI25-06-2018
810 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. UND20-06-2018
808 Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion) BES20-06-2018
801 Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed SÆM12-06-2018
769 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen EFK07-06-2018
699 Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering ØKI08-06-2018
696 Lov om indfødsrets meddelelse UIM08-06-2018
695 Tatoveringslov SÆM08-06-2018
694 Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse MFM08-06-2018
693 Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse MFM08-06-2018
692 Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer FIN08-06-2018
691 Lov om Vækstfonden EHV08-06-2018
690 Lov om Forsyningstilsynet EFK08-06-2018
688 Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap BSM08-06-2018
678 Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven SKA31-05-2018
610 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik ØKI30-05-2018
552 Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre SÆM29-05-2018
502 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) JUS23-05-2018
479 Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet EHV03-05-2018< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>