Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1507 Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark BES06-12-2016
1506 Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark BES06-12-2016
1494 Bekendtgørelse af lov om spil SKA06-12-2016
1357 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. SKA18-11-2016
1342 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats BES21-11-2016
1323 Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand SKA11-11-2016
1290 Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat SKA05-11-2016
1283 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) SKA25-10-2016
1236 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven) SKA04-10-2016
1230 Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet BES02-10-2016
1228 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer TBB03-10-2016
1224 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) SKA29-09-2016
1201 Bekendtgørelse af arkivloven KUL28-09-2016
1178 Bekendtgørelse af byggeloven TBB23-09-2016
1167 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) EHV09-09-2016
1164 Bekendtgørelse af selskabsskatteloven SKA06-09-2016
1163 Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) SKA05-09-2016
1162 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) SKA01-09-2016
1157 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning EFK06-09-2016
1156 Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde KIR01-09-2016
1148 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) SKA29-08-2016
1147 Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven) SKA29-08-2016
1124 Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret ØKI23-08-2016
1100 Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser EFK10-08-2016
1098 Bekendtgørelse af lov om udgivelsen af en Lovtidende JUS10-08-2016
1097 Bekendtgørelse af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne JUS10-08-2016
1079 Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere EHV05-07-2016
1074 Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. EHV06-07-2016
820 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme og regional udvikling EHV28-06-2016
801 Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere FIN13-06-2016
781 Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere MFM23-06-2016
778 Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet MFM23-06-2016
761 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse UND22-06-2016
760 Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven) SKA21-06-2016
748 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) BSM20-06-2016
732 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet KUL14-06-2016
725 Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig KUL15-06-2016
715 Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer SÆM13-06-2016
623 Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) UIM08-06-2016
622 Lov om indfødsrets meddelelse UIM08-06-2016
620 Lov om kliniske forsøg med lægemidler SÆM08-06-2016
618 Lov om fremtidsfuldmagter JUS08-06-2016
617 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked FIN08-06-2016
615 Lov om maritim fysisk planlægning EHV08-06-2016
613 Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BES08-06-2016
609 Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse SKA03-06-2016
608 Lov om tobaksvarer m.v. SÆM07-06-2016
593 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud EHV02-06-2016
426 Lov om elektroniske cigaretter m.v. SÆM18-05-2016
409 Lov om aktiviteter i det ydre rum UFM11-05-2016< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>