Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1510.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1668 Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis SÆM26-12-2017
1666 Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer JUS26-12-2017
1539 Lov om indfødsrets meddelelse UIM19-12-2017
1538 Taxilov TBB19-12-2017
1537 Lov om infrastruktur for alternative drivmidler TBB19-12-2017
1536 Skatteindberetningslov SKA19-12-2017
1535 Skattekontrollov SKA19-12-2017
1534 Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland MFM19-12-2017
1533 Lov om trossamfund uden for folkekirken KIR19-12-2017
1532 Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri KUL19-12-2017
1491 Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. JUS13-12-2017
1482 Bekendtgørelse af lov om afgift af skadesforsikringer SKA06-12-2017
1373 Bekendtgørelse af lov om hunde MFM30-11-2017
1287 Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) FOR28-11-2017
1162 Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger TBB26-10-2017
1149 Bekendtgørelse af lov om luftfart TBB13-10-2017
1144 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider SKA13-10-2017
1127 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) UIM11-10-2017
1115 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer SKA28-09-2017
1086 Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne BES19-09-2017
1085 Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer MFM22-09-2017
1084 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø BES19-09-2017
1083 Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter SÆM15-09-2017
1040 Bekendtgørelse af postlov TBB30-08-2017
1038 Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne UFM30-08-2017
1037 Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) UFM30-08-2017
1035 Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser UFM30-08-2017
1033 Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet MFM04-09-2017
1003 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter BES24-08-2017
1002 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer BES24-08-2017
1001 Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. BES24-08-2017
980 Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger MFM16-08-2017
973 Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) ØKI11-08-2017
972 Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling BSM08-08-2017
969 Bekendtgørelse af lov om beredskab for isbrydning FOR25-07-2017
958 Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder MFM10-07-2017
948 Bekendtgørelse af lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd ØKI06-07-2017
947 Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre ØKI06-07-2017
939 Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre FIN16-06-2017
938 Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet FIN16-06-2017
937 Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre FIN16-06-2017
786 Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser UND21-06-2017
766 Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden MFM19-06-2017
746 Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union EFK15-06-2017
657 Lov om indfødsrets meddelelse UIM08-06-2017
654 Ejendomsvurderingsloven SKA08-06-2017
652 Lov om betalinger EHV08-06-2017
649 Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie BSM08-06-2017
646 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister ØKI02-06-2017
582 Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. FOR24-05-2017< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>