Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1513.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
69 Bekendtgørelse af lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser SKA17-01-2017
58 Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg MFM11-01-2017
57 Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekalkuner MFM11-01-2017
56 Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin MFM11-01-2017
54 Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekyllinger MFM11-01-2017
53 Bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener MFM11-01-2017
51 Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin MFM11-01-2017
49 Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer MFM11-01-2017
48 Bekendtgørelse af lov om dyrlæger MFM11-01-2017
37 Bekendtgørelse af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. MFM04-01-2017
36 Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. MFM04-01-2017
35 Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren MFM04-01-2017
34 Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. MFM04-01-2017
33 Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme MFM04-01-2017
32 Bekendtgørelse af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank MFM04-01-2017
31 Bekendtgørelse af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) MFM04-01-2017
28 Bekendtgørelse af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder MFM04-01-2017
27 Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme MFM04-01-2017
26 Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning MFM04-01-2017
25 Bekendtgørelse af lov om ophørsstøtte til jordbrugere MFM04-01-2017
24 Bekendtgørelse af lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere MFM04-01-2017
23 Bekendtgørelse af lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram MFM04-01-2017
22 Bekendtgørelse af lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven) MFM04-01-2017
21 Bekendtgørelse af økologiloven MFM04-01-2017
19 Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden MFM04-01-2017
16 Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. MFM04-01-2017
15 Bekendtgørelse af lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne MFM04-01-2017
14 Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere MFM04-01-2017
13 Bekendtgørelse af lov om biavl MFM04-01-2017
12 Bekendtgørelse af lov om frø, kartofler og planter MFM04-01-2017
10 Bekendtgørelse af lov om plantenyheder MFM04-01-2017
9 Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi MFM04-01-2017
1716 Lov om de gymnasiale uddannelser UND27-12-2016
1715 Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet EHV27-12-2016
1714 Lov om jobordning for veteraner FOR27-12-2016
1661 Lov om indfødsrets meddelelse UIM20-12-2016
1660 Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 FIN20-12-2016
1658 Lov om Planklagenævnet EHV20-12-2016
1605 Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter EFK14-12-2016
1542 Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg TBB13-12-2016
1541 Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten EHV13-12-2016
1507 Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark BES06-12-2016
1506 Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark BES06-12-2016
1494 Bekendtgørelse af lov om spil SKA06-12-2016
1357 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. SKA18-11-2016
1342 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats BES21-11-2016
1323 Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand SKA11-11-2016
1290 Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat SKA05-11-2016
1283 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) SKA25-10-2016
1236 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven) SKA04-10-2016< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>