Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
394 Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring BES02-05-2016
376 Lov om knive og blankvåben m.v. JUS27-04-2016
375 Lov om betalingskonti EHV27-04-2016
352 Bekendtgørelse af lodslov EHV12-04-2016
349 Lov om indfødsrets meddelelse UIM15-04-2016
347 Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond EHV14-04-2016
346 Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) EHV14-04-2016
337 Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil SKA07-04-2016
321 Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret KUL05-04-2016
261 Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg EFK16-03-2016
260 Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold EFK16-03-2016
228 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger TBB09-03-2016
227 Bekendtgørelse af lov om leje TBB09-03-2016
226 Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme TBB09-03-2016
193 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område JUS02-03-2016
174 Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte BES24-02-2016
139 Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr SÆM15-02-2016
117 Bekendtgørelse af kildeskatteloven SKA29-01-2016
112 Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed JUS11-01-2016
104 Lov om EKF Danmarks Eksportkredit EHV03-02-2016
83 Bekendtgørelse af lov om offentligt hasardspil i turneringsform SKA22-01-2016
82 Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven) SKA21-01-2016
1873 Lov om indfødsretsprøven af 2015 UIM29-12-2015
1871 Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer UFM29-12-2015
1847 Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven) MFM14-12-2015
1821 Bekendtgørelse af adoptionsloven BSM23-12-2015
1819 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag BSM23-12-2015
1817 Bekendtgørelse af børneloven BSM23-12-2015
1816 Bekendtgørelse af navneloven BSM23-12-2015
1815 Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse BSM23-12-2015
1746 Bekendtgørelse af lov om hegn (Hegnsloven) MFM14-12-2015
1704 Lov om indfødsrets meddelelse UIM21-12-2015
1692 Bekendtgørelse af lov om superficiære fæste- og lejeforhold MFM14-12-2015
1659 Bekendtgørelse af lov om kapitelstakster MFM14-12-2015
1658 Bekendtgørelse af lov om høstpant (Høstpantebrevsloven) MFM14-12-2015
1583 Bekendtgørelse af lov om bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse MFM10-12-2015
1581 Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) MFM10-12-2015
1580 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven EHV10-12-2015
1567 Lov om net- og informationssikkerhed FOR15-12-2015
1565 Lov om ansættelsesklausuler BES15-12-2015
1564 Udbudsloven EHV15-12-2015
1532 Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt MFM10-12-2015
1501 Bekendtgørelse af lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler MFM08-12-2015
1500 Bekendtgørelse af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild EHV08-12-2015
1336 Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler JUS26-11-2015
1335 Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer JUS26-11-2015
1238 Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) JUS09-11-2015
1237 Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler JUS09-11-2015
1234 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje TBB04-11-2015
1216 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder JUS27-10-2015< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>