Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1502.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1746 Bekendtgørelse af lov om hegn (Hegnsloven) MFM14-12-2015
1704 Lov om indfødsrets meddelelse UIM21-12-2015
1692 Bekendtgørelse af lov om superficiære fæste- og lejeforhold MFM14-12-2015
1659 Bekendtgørelse af lov om kapitelstakster MFM14-12-2015
1658 Bekendtgørelse af lov om høstpant (Høstpantebrevsloven) MFM14-12-2015
1583 Bekendtgørelse af lov om bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse MFM10-12-2015
1581 Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) MFM10-12-2015
1580 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven EHV10-12-2015
1567 Lov om net- og informationssikkerhed FOR15-12-2015
1565 Lov om ansættelsesklausuler BES15-12-2015
1564 Udbudsloven EHV15-12-2015
1532 Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt MFM10-12-2015
1501 Bekendtgørelse af lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler MFM08-12-2015
1500 Bekendtgørelse af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild EHV08-12-2015
1336 Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler JUS26-11-2015
1335 Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer JUS26-11-2015
1267 Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven SKA12-11-2015
1238 Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) JUS09-11-2015
1237 Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler JUS09-11-2015
1234 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje TBB04-11-2015
1216 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder JUS27-10-2015
1177 Bekendtgørelse af lov om ferie BES09-10-2015
1168 Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten KUL07-10-2015
1163 Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) SKA08-10-2015
1160 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien SÆM29-09-2015
1123 Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. JUS22-09-2015
1122 Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport JUS18-09-2015
1121 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse BES17-09-2015
1120 Bekendtgørelse af lov om delpension BES17-09-2015
1101 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond EHV03-09-2015
1090 Bekendtgørelse af lov om seniorjob BES15-09-2015
1089 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) EHV14-09-2015
1088 Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) SKA03-09-2015
1080 Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. SKA03-09-2015
1055 Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen BSM08-09-2015
1051 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. EHV25-08-2015
1042 Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed JUS04-09-2015
1037 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v. SKA24-08-2015
1017 Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) SKA24-08-2015
994 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne BES30-08-2015
961 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven) SKA17-08-2015
959 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. EHV21-08-2015
956 Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed JUS20-08-2015
953 Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser EHV14-08-2015
950 Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser EHV14-08-2015
945 Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) SKA06-08-2015
944 Bekendtgørelse af lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter SKA05-08-2015
934 Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse SKA04-08-2015
917 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning EHV08-07-2015
839 Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer JUS02-07-2015< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>