Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1489.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1519 Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund TBB27-12-2014
1518 Lov om Den Danske Naturfond MFM27-12-2014
1485 Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst SKA23-12-2014
1484 Lov om indfødsrets meddelelse UIM23-12-2014
1482 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
BES23-12-2014
1471 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana SKA19-12-2014
1364 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien SKA16-12-2014
1363 Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland SKA16-12-2014
1359 Lov om dansk turisme EHV16-12-2014
1285 Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond EHV09-12-2014
1284 Lov om medarbejderinvesteringsselskaber EHV09-12-2014
1252 Bekendtgørelse af lov om retsafgifter JUS27-11-2014
1246 Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger SKA19-11-2014
1224 Bekendtgørelse af international købelov JUS21-11-2014
1209 Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser JUS18-11-2014
1190 Bekendtgørelse af lov om fjernkøling EFK10-11-2014
1175 Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto SKA30-10-2014
1144 Bekendtgørelse af lov om ophavsret KUL23-10-2014
1143 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger SKA07-10-2014
1129 Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald EHV20-10-2014
1126 Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven SKA10-10-2014
1118 Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. SKA26-09-2014
1110 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension BES10-10-2014
1109 Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond BES09-10-2014
1095 Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag BES07-10-2014
1075 Bekendtgørelse af lov om tinglysning JUS30-09-2014
1040 Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed SÆM03-09-2014
1022 Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse BES23-09-2014
1018 Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed JUS19-09-2014
994 Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader JUS09-09-2014
993 Bekendtgørelse af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) JUS09-09-2014
970 Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer KUL28-08-2014
955 Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) SÆM21-08-2014
937 Bekendtgørelse af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester JUS26-08-2014
936 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser UFM25-08-2014
935 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser UFM25-08-2014
914 Bekendtgørelse af medieansvarsloven JUS11-08-2014
879 Bekendtgørelse af lov om hittegods JUS04-07-2014
862 Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) SKA19-06-2014
851 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut EHV25-06-2014
719 Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne TBB25-06-2014
718 Lov om solarier SÆM25-06-2014
717 Lov om erstatningsadgang for kvinder, der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft SÆM25-06-2014
716 Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger EFK25-06-2014
714 Lov om indfødsrets meddelelse UIM25-06-2014
713 Lov om Center for Cybersikkerhed FOR25-06-2014
712 Lov om erhvervsdrivende fonde EHV25-06-2014
711 Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder EHV25-06-2014
632 Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud UND16-06-2014
630 Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser UND16-06-2014< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>