Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1508.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1177 Bekendtgørelse af lov om ferie BES09-10-2015
1168 Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten KUL07-10-2015
1163 Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) SKA08-10-2015
1160 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien SÆM29-09-2015
1123 Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. JUS22-09-2015
1122 Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport JUS18-09-2015
1121 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse BES17-09-2015
1120 Bekendtgørelse af lov om delpension BES17-09-2015
1101 Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond EHV03-09-2015
1090 Bekendtgørelse af lov om seniorjob BES15-09-2015
1089 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) EHV14-09-2015
1088 Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) SKA03-09-2015
1080 Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. SKA03-09-2015
1055 Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen BSM08-09-2015
1051 Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. EHV25-08-2015
1042 Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed JUS04-09-2015
1037 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v. SKA24-08-2015
1017 Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) SKA24-08-2015
994 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne BES30-08-2015
961 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven) SKA17-08-2015
959 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. EHV21-08-2015
956 Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed JUS20-08-2015
953 Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser EHV14-08-2015
950 Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser EHV14-08-2015
945 Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) SKA06-08-2015
944 Bekendtgørelse af lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter SKA05-08-2015
934 Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse SKA04-08-2015
917 Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning EHV08-07-2015
839 Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer JUS02-07-2015
810 Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene TBB01-07-2015
787 Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne UND15-06-2015
783 Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov UND15-06-2015
771 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. UND10-06-2015
748 Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser UFM16-05-2015
737 Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro TBB01-06-2015
736 Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer EFK01-06-2015
686 Jernbanelov TBB27-05-2015
575 Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark TBB04-05-2015
573 Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel JUS04-05-2015
526 Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup TBB29-04-2015
525 Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) EHV29-04-2015
524 Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) EHV29-04-2015
447 Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber EHV21-03-2015
335 Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl SKA18-03-2015
333 Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder EHV31-03-2015
323 Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber TBB20-03-2015
232 Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler SKA26-02-2015
217 Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn KUL13-02-2015
187 Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister SKA16-02-2015
174 Lov om kontantydelse BES24-02-2015< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>