Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1519.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
1 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) UIM01-01-2020
1 Lov om indfødsrets meddelelse UIM11-03-1987
2 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) BUM06-01-2020
2 Normeringslov for finansåret 1959-60 FIN21-03-1959
2 Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler EHV03-01-2019
3 Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed EHV03-01-2019
3 Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser BUM06-01-2020
3 Lov om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler (* 1) (CO2-PAKKEN) EFK03-01-1992
4 Lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet (* 1) (CO2-PAKKEN) EFK03-01-1992
4 Bekendtgørelse af lov om statsrevisorerne FOL07-01-1997
5 Bekendtgørelse af lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager KIR03-01-2007
5 Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme EFK03-01-1992
7 Lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark (* 1) JUS03-01-1992
8 Lov om indfødsrets meddelelse UIM09-01-1998
9 Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi MFM04-01-2017
10 Bekendtgørelse af lov om plantenyheder MFM04-01-2017
11 Bekendtgørelse af konkursloven JUS06-01-2014
12 Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd KIR08-01-2020
13 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg SIM09-01-2020
13 Bekendtgørelse af lov om biavl MFM04-01-2017
13 Lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestestemandsstillinger i staten folkeskolen og folkekirken (* 1) (Lønnings- og klassificeringsloven) FIN18-06-1969
15 Bekendtgørelse af lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne MFM04-01-2017
16 Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. MFM04-01-2017
19 Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden UDE04-01-2017
19 Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven) SKA08-01-2018
20 Bekendtgørelse af dyreværnsloven MFM11-01-2018
22 Lov vedrørende Behandlingen af Dødsboer efter Brasilianske Borgere, der afgaa ved Døden i Danmark (* 1). JUS21-02-1902
23 Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) SÆM15-01-2018
23 Bekendtgørelse af lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram MFM04-01-2017
24 Bekendtgørelse af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder EHV04-01-2019
25 Lov om Regjeringens Førelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom eller Fraværelse (* 1) STA11-02-1871
26 Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning MFM04-01-2017
26 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) EHV10-01-2019
26 Bekendtgørelse af lov om boligsparekontrakter TBB12-01-2005
27 Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten FOR18-01-1991
27 Bekendtgørelse af lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder ØKI09-01-2018
28 Bekendtgørelse af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder MFM04-01-2017
28 Bekendtgørelse af toldloven SKA11-01-2018
29 Bekendtgørelse af lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. EHV11-01-2019
29 Bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter SKA11-01-2018
29 Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige SKA12-01-2015
30 Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet EHV11-01-2019
31 Bekendtgørelse af lov om litteratur KUL14-01-2014
31 Bekendtgørelse af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) MFM04-01-2017
32 Bekendtgørelse af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank UDE04-01-2017
32 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 FIN16-01-2018
32 Bekendtgørelse af lov om musik KUL14-01-2014
34 Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. MFM04-01-2017
35 Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren UDE04-01-2017
35 Lov angaaende Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Konkurs.(* 1) JUS14-02-1934 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>