Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1516.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
136 Adresseloven EFK01-02-2017
1429 Aktiesparekontolov SKA05-12-2018
515 Arvelov JUS06-06-2007
775 Bekendtgørelse af adoptionsloven SIM07-08-2019
1201 Bekendtgørelse af arkivloven KUL28-09-2016
314 Bekendtgørelse af beredskabsloven FOR03-04-2017
648 Bekendtgørelse af bogføringslov EHV15-06-2006
1178 Bekendtgørelse af byggeloven TBB23-09-2016
772 Bekendtgørelse af børneloven SIM07-08-2019
558 Bekendtgørelse af checklov EHV25-08-1986
1142 Bekendtgørelse af deltidsloven BES14-09-2018
89 Bekendtgørelse af designloven EHV29-01-2019
20 Bekendtgørelse af dyreværnsloven MFM11-01-2018
486 Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven SKA14-05-2013
433 Bekendtgørelse af forvaltningsloven JUS22-04-2014
776 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven SIM07-08-2019
1324 Bekendtgørelse af færdselsloven TBB21-11-2018
1023 Bekendtgørelse af helligdagsloven JUS24-10-2012
1224 Bekendtgørelse af international købelov JUS21-11-2014
117 Bekendtgørelse af kildeskatteloven SKA29-01-2016
332 Bekendtgørelse af kommissionsloven JUS31-03-2014
155 Bekendtgørelse af konkurrenceloven EHV01-03-2018
11 Bekendtgørelse af konkursloven JUS06-01-2014
353 Bekendtgørelse af konkursskatteloven SKA28-03-2019
352 Bekendtgørelse af lodslov EHV12-04-2016
293 Bekendtgørelse af Lov Nr. 474 af 5. September 1920 om Erhvervelse af dansk Indfødsret i Anledning af de sønderjydske Landsdeles Indlemmelse i Danmark, saaledes som denne er ændret i Henhold til Lov af 12. Juni 1922. UIM12-06-1922
827 Bekendtgørelse af lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag
(forsvarerbistandsloven)
SKA25-08-2005
1035 Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser UFM30-08-2017
1115 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer SKA28-09-2017
115 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) MFM06-02-2020
667 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper EHV01-07-2019
346 Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) EHV14-04-2016
160 Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond EHV07-02-2019
412 Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) SKA21-04-2017
213 Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven) SKA27-02-2017
232 Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler SKA26-02-2015
69 Bekendtgørelse af lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser SKA17-01-2017
1010 Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) SKA03-07-2018
47 Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven) SKA12-01-2015
308 Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet SKA24-03-2017
244 Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) SKA10-03-2017
127 Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is SKA22-02-2018
1357 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. SKA18-11-2016
1144 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider SKA13-10-2017
171 Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand SKA25-02-2020
165 Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven) SKA08-02-2017
239 Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. SKA07-03-2017
312 Bekendtgørelse af lov om afgift af naturgas og bygas SKA01-04-2011
1482 Bekendtgørelse af lov om afgift af skadesforsikringer SKA06-12-2017
1323 Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand SKA11-11-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>