Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1516.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
317 Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, hjemmesygeplejersker m. fl. BES21-05-1999
1097 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse BES01-11-2019
199 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. BES11-03-2020
1550 Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere BES27-12-2019
264 Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 BES24-03-2020
286 Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder BES25-04-2001
383 Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte. BES09-08-1945
378 Lov om Udbetaling af Hædersgaver til efterladte efter faldne og til saarede den 9. April 1940. BES10-07-1940
93 Lov om Udbetaling af Hædersgaver til danske Sømænd og Fiskere og deres efterladte. BES20-03-1940
131 Bekendtgørelse af lov om den sociale pensionsfond BES27-02-2004
108 Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. BES03-02-2020
184 Bekendtgørelse af lov om en skattefri seniorpræmie BES06-03-2020
140 Lov om ophævelse af lov om servicejob BES25-03-2002
250 Lov om ophævelse af lov om fremme af udbyttedeling og oprettelse af sociale fonds
(Ophævelse af Udbyttedelingsnævnet)
BES08-05-2002
435 Lov om ophævelse af lov om en generel arbejdsmiljøafgift BES10-06-2002
710 Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
(Virksomhedsoverdragelsesloven)
BES20-08-2002
712 Bekendtgørelse af lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. BES20-08-2002
709 Bekendtgørelse af lov om mægling i arbejdsstridigheder BES20-08-2002
281 Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber BES26-04-2004
309 Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold BES05-05-2004
896 Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet BES24-08-2004
1047 Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel BES28-10-2004
303 Lov om information og høring af lønmodtagere BES02-05-2005
395 Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren BES01-06-2005
241 Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber BES27-03-2006
424 Bekendtgørelse af Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet BES08-05-2006
223 Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager BES22-03-2006
548 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats BES07-05-2019
981 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik BES23-09-2019
1025 Bekendtgørelse af lov om ferie BES04-10-2019
980 Bekendtgørelse af lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring BES09-09-2019
977 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring BES09-09-2019
461 Lov om midlertidig refusion af kommunernes merudgifter på børnepasnings- og ældreområdet BES30-06-1993
982 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. BES23-09-2019
983 Bekendtgørelse af lov om social pension BES23-09-2019
106 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) BES02-02-2020
107 Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge BES02-02-2020
123 Lov om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. (Overenskomstforlængelsesloven) BES31-03-1985
230 Lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner BES02-06-1977
246 Lov om ændring af arbejdstilrettelæggelsen m.v. for underordnede sygehuslæger og om fornyelse og forlængelse af overenskomster for underordnede sygehuslæger m.fl. BES08-05-1987
289 Lov om forlængelse af overenskomster mellem Falcks Redningskorps A/S og henholdsvis Specialarbejderforbundet i Danmark og Chaufførernes Fagforening i København (* 1) BES20-05-1987
297 Lov om bortfald af automatisk regulering af arbejdsvederlag m.v. på grundlag af reguleringspristallet (Dyrtidsreguleringsbortfaldslov) BES04-06-1986
330 Lov om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl. BES24-05-1995
472 Lov om dispensation fra forskellige love i forbindelse med oprettelsen af erhvervszoner BES24-06-1992
532 Lov om ændring af dyrtidsregulering m.v. BES28-12-1979
542 Lov om fornyelse af visse overenskomster inden for EDB-området BES20-08-1987
575 Lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. (Lønstoploven) (Lønbegrænsningsloven) BES27-10-1982
286 Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet (Helbredslov) BES24-04-1996
264 Lov om fornyelse af visse kollektive overenskomster m.v. BES07-05-1998
459 Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren BES17-06-2008 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>