Danske Love


Oversigten viser alle gældende love og lovbekendtgørelser - i alt 1516.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

Du kan ændre oversigtens sortering ved at klikke på kolonneoverskriften.


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelMinisterområdeUnderskriftdato
20001 Lex Regia (Konge-Lov) STA14-11-1665
11000 Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2) JUS15-04-1683
17332 Lov ang. Bevilling af en Jernbanes Anlæg fra Faxøe Kalkbrud til et udskibningssted ved Faxøe Strand TBB17-03-1856
9999 Lov 14. April 1865 ang. fremmede Skibes Adgang til indenrigsk Fragtfart. EHV14-04-1865
11035 Lov om Oplagshuse JUS23-02-1866
25 Lov om Regjeringens Førelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom eller Fraværelse (* 1) STA11-02-1871
56 Lov angaaende Anlæg og Drift af en lollandsk-falstersk Jernbane(* 1) TBB25-03-1872
69 Lov om Digearbejder paa Lolland og Falster (* 1) TBB23-05-1873
71 Lov om Bemyndigelse for Regjeringen til at meddele koncession paa forskjellige jernbaneanlæg paa Sjælland og Falster (* 1) TBB23-05-1873
72 Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner TBB23-05-1873
39 Lov om en jernbane fra Vemb station til Lemvig eller dens havn (* 1) TBB31-03-1874
44 Lov om Anlæg af Jernbaner til Tuborg Havn samt til Faxe og Rødvig (* 1) TBB04-05-1875
157 Lov om Opfiskning af Ankere, Ankertouge, og andet Skibsredskab m.m. (* 1). JUS22-12-1876
59 Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus (* 1) TBB12-05-1882
83 Lov om Tidens Bestemmelse (* 1) TBB29-03-1893
84 Lov om Anlæg af en Statsbane fra Klampenborg til Helsingør m.m. (* 1) TBB08-05-1894
88 Lov om Anlæg og Drift af Private Jernbaner (* 1) TBB08-05-1894
54 Lov om Forholdsregler til Beskyttelse af undersøiske Telegraf- og Telefonledninger (* 1) TBB15-02-1895
44 Lov om Opførelse af en ny Bygning for det store kongelige Bibliotek og om Oprettelse af et Provinsbibliotek i Aarhus (* 1) KUL22-03-1897
161 Lov om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m.(* 1) (* 2) (* 3) JUS18-12-1897
89 Lov om Forandring i Lov Nr. 88 af 8de Maj 1894 om Anlæg og Drift af private Jernbaner (* 1). TBB27-04-1900
22 Lov vedrørende Behandlingen af Dødsboer efter Brasilianske Borgere, der afgaa ved Døden i Danmark (* 1). JUS21-02-1902
88 Lov om det lollandske Digelag (* 1) TBB22-04-1904
101 Lov om et Tilskud af Statskassen til Opførelse af en Bygning for den Hirschsprungske Samling af danske Kunstneres Arbejder og om Samlingens Overgang til Statsejendom KUL19-04-1907
156 Lov om nye Jernbaneanlæg m.v. TBB27-05-1908
92 Lov om anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt (* 1) (* 2) TBB30-04-1909
75 Lov om Forkyndelse af Stævninger i Udlandet m.v.(* 1) JUS12-04-1911
153 Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m.*) EHV08-06-1912
123 Lov om Opførelse af et Sindssygehospital og en dertil knyttet Sikringsanstalt paa Sjælland. (* 1) JUS29-04-1913
101 Lov om Kontrollen med Len, Stamhuse, Fideikommisgodser og Pengefideikommisser. (* 1) JUS02-05-1914
181 Lov om Statens Avissamling i Aarhus KUL17-05-1916
353 Lov vedrørende Erhvervelse af Indfødsret (* 1) UIM27-11-1916
185 Lov om forskellige privatbaneanlæg (* 1) TBB20-03-1918
315 Lov om Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker MFM25-05-1918
258 Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjydske Landsdele. JUS28-06-1920
149 Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1) SKA10-04-1922
196 Lov om Anlæg af Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt (* 1) (* 2) TBB10-05-1922
293 Bekendtgørelse af Lov Nr. 474 af 5. September 1920 om Erhvervelse af dansk Indfødsret i Anledning af de sønderjydske Landsdeles Indlemmelse i Danmark, saaledes som denne er ændret i Henhold til Lov af 12. Juni 1922. UIM12-06-1922
288 Lov om Oprettelse af to nye Bispeembeder (* 1) KIR30-06-1922
170 Lov om Underretsdommernes Befordring paa Embedsrejser.(* 1) JUS01-05-1923
77 Lov om Forhøjelse af Diget paa Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger paa Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker (* 1) (* 2) TBB29-03-1924
71 Lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord m.m. (* 1) TBB29-03-1924
72 Lov om Anlæg af en kombineret Vej- og Jernbanebro over Alssund og en Havnebane i Sønderborg (* 1) TBB29-03-1924
91 Lov om Indkvartering (* 1) (Indkvarteringsloven) FOR29-03-1924
116 Lov om Ændringer i Reglerne for Skatteopkrævningen i Købstæderne. (* 1) SKA20-04-1926
47 Lov om Bygning af en Bro over Limfjorden imellem Aalborg og Nørresundby (* 1) TBB07-03-1928
143 Lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Nissum Fjord m.m. (* 1) TBB17-06-1929
228 Lov om Indførelse af en ny Matrikul og Oprettelse af Tingbøger for Fanø. (* 1) JUS20-12-1929
279 Lov vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Ægteskab, Adoption og Værgemaal.(* 1) BSM11-11-1931
35 Lov angaaende Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Konkurs.(* 1) JUS14-02-1934 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>