Populærtitler - Æ


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Ægtefælleloven77407-08-2019 Bekendtgørelse af lov om ægtefællers økonomiske forhold
Ægtefællepensionsloven77007-08-2019 Bekendtgørelse af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse
Ægteskabsloven77107-08-2019 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
Ældreboligloven66617-06-2010 Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap