Populærtitler - A


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Adgangsreguleringsloven103530-08-2017 Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser
Administrativ bistandsloven13226-02-1992 Lov om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD
Adoptionsloven77507-08-2019 Bekendtgørelse af adoptionsloven
Affalds- og råstofafgiftsloven41221-04-2017 Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)
Afskrivningsloven114729-08-2016 Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)
Aftaleloven19302-03-2016 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område
Aktieavancebeskatningsloven114829-08-2016 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)
Aktiesparekontoloven142905-12-2018 Aktiesparekontolov
Almenboligloven11901-02-2019 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
Almenlejeloven 92804-09-2019 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
Ambi-tilbagebetalingsloven38920-05-1992 Lov om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v.
AMU-loven61603-06-2019 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Andelsboligloven123111-10-2018 Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
Anerkendelsesloven187129-12-2015 Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
Ansættelsesbevisloven24017-03-2010 Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet
Anvisningsretsloven104506-11-2009 Bekendtgørelse af lov om kommunal anvisningsret
Apotekerloven80112-06-2018 Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed
Arbejdsmarkedsbidragsloven12107-02-2020 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)
Arbejdsmiljøloven108419-09-2017 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
Arbejdsskadeafgiftsloven134521-12-2012 Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.
Arbejdsskadesikringsloven97709-09-2019 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring
Arveloven51506-06-2007 Arvelov
Atomanlægsloven24412-05-1976 Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven)
Autorisationsloven73108-07-2019 Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed