Populærtitler - B


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Barselsloven6725-01-2019 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
Barselsudligningsloven28126-03-2019 Bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)
Batteriafgiftsloven24410-03-2017 Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
BBR-loven79706-08-2019 Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering
Begravelsesloven114811-09-2018 Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
Bekendtgørelse af CO2-kvoteloven160514-12-2016 Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter
Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing157512-12-2018 Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing
Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven23226-02-2015 Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
Bemyndigelsesloven63509-06-2011 Bekendtgørelse af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.
Beskyttelsesrumsloven73220-08-2003 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum
Betalingsfristudskydelsesloven17512-03-2009 Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms
Betalingsloven63307-06-2010 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
Biblioteksloven10030-01-2013 Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed
Bidragsopkrævningsloven76907-08-2019 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag
Biobrændstofloven6217-01-2019 Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven)
Bladpuljeloven121427-12-2003 Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
Blodforsyningsloven29527-04-2005 Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)
Boafgiftsloven4712-01-2015 Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
Bogføringsloven64815-06-2006 Bekendtgørelse af bogføringslov
Boligbyggeriloven90318-08-2011 Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri
Boligreguleringsloven 92904-09-2019 Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
Boligsparekontraktloven2612-01-2005 Bekendtgørelse af lov om boligsparekontrakter
Boneloc-loven39702-06-1999 Lov om erstatning til patienter opereret med Boneloc-cement før 1. juli 1992
Borgerservicecenterloven94706-07-2017 Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre
Borteblevneloven76604-08-2005 Bekendtgørelse af lov om borteblevne
Brugsmodelloven9129-01-2019 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller
Brændstofforbrugsafgiftsloven145330-11-2018 Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)
Buskørselsloven105012-11-2012 Bekendtgørelse af lov om buskørsel
Byfornyelsesloven122803-10-2016 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer
Bygningsfredningsloven21906-03-2018 Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
Børne- og ungeydelsesloven60903-06-2016 Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse
Børneattestloven36202-04-2014 Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
Børnebidragsloven77307-08-2019 Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse
Børnebortførelsesloven76807-08-2019 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
Børneloven77207-08-2019 Bekendtgørelse af børneloven
Børnetilskudsloven6321-01-2019 Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag