Populærtitler - C


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Centralstyrelsesloven79010-09-2002 Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
Cfc-afgiftsloven6917-01-2017 Bekendtgørelse af lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser
CFCS-loven83607-08-2019 Bekendtgørelse af lov om Center for Cybersikkerhed
Checkloven55825-08-1986 Bekendtgørelse af checklov
Chokoladeafgiftsloven101003-07-2018 Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)
Civilarbejderloven25419-03-2004 Bekendtgørelse af lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven)
CMR-loven112218-09-2015 Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport
CO2-afgiftsloven32104-04-2011 Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
CPR-Loven64602-06-2017 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
CVR-loven105216-10-2019 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister