Populærtitler - D


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Dagtilbudsloven206-01-2020 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
Danske Lov1100001-01-1753 Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
Databeskyttelsesloven50223-05-2018 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Deltidsloven114214-09-2018 Bekendtgørelse af deltidsloven
Deponeringsloven33902-04-2014 Bekendtgørelse af lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering
Designloven8929-01-2019 Bekendtgørelse af designloven
DIS-loven39001-04-2020 Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister
Dobbeltbeskatningsloven94523-11-1994 Lov om ophævelse af lov om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.
Domæneloven16426-02-2014 Lov om internetdomæner
Dopingloven23221-04-1999 Lov om forbud mod visse dopingmidler
DTU-loven53128-05-2013 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje
Dykkerloven6917-01-2014 Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
Dyreforsøgsloven47415-05-2014 Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg
Dyrevelfærdsloven13325-02-2020 Lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven)
Dyreværnsloven2011-01-2018 Bekendtgørelse af dyreværnsloven
Dødsboskatteloven42628-03-2019 Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)
Dødsboskifteloven133526-11-2015 Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer