Populærtitler - E


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Ecodesignloven109301-11-2019 Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter
EGTS-loven34614-04-2016 Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
E-handelsloven22722-04-2002 Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
Ejendomsavancebeskatningsloven13225-01-2019 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom
Ejendomsvurderingsloven65408-06-2017 Ejendomsvurderingsloven
Ejendomsværdiskatteloven48614-05-2013 Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven
Ejerlejlighedsloven171316-12-2010 Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
Elafgiftsloven30824-03-2017 Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet
Elforsyningsloven11906-02-2020 Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Emballageafgiftsloven123604-10-2016 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)
Epidemiloven102601-10-2019 Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
Erhvervelsesloven26521-03-2014 Bekendtgørelse af lov om erhvervelse af fast ejendom
Erhvervsfondsloven98420-09-2019 Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde
Erhvervslejeloven121811-10-2018 Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
Erhvervsuddannelsesloven5122-01-2020 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
Erstatningsansvarsloven107024-08-2018 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar
Etableringskontoloven117530-10-2014 Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto
EUDP-loven89528-08-2019 Bekendtgørelse af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet
Europa-Parlamentsvalgloven14007-02-2019 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet
EUX-loven61228-05-2019 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.
EVA-loven60021-05-2019 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut