Populærtitler - F


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Familieretshusloven76607-08-2019 Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset
Filmloven18612-03-1997 Lov om film (* 1)
Fiskeriloven26121-03-2019 Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
Fjernkølingsloven80412-08-2019 Bekendtgørelse af lov om fjernkøling
Folkeoplysningsloven111531-08-2018 Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
Folkeskoleloven82315-08-2019 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Folketingsvalgloven13707-02-2019 Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget
Fondsbeskatningsloven96117-08-2015 Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)
Fondsloven93820-09-2012 Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger
Forbrugeraftaleloven145717-12-2013 Lov om forbrugeraftaler
Forbrugsafgiftsloven12622-02-2018 Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter
Foreningsfrihedsloven42408-05-2006 Bekendtgørelse af Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet
Forsikringsaftaleloven123709-11-2015 Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
Forskelsbehandlingsloven100124-08-2017 Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
Forsvarerbistandsloven82725-08-2005 Bekendtgørelse af lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag
(forsvarerbistandsloven)
Forsvarsloven58224-05-2017 Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
Forvaltningsloven43322-04-2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven
Forældelsesloven123809-11-2015 Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
Forældreansvarsloven77607-08-2019 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven
Frekvensloven110010-08-2016 Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser
Fremskyndet tilbagebetalingsloven2911-01-2018 Bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter
Frigørelsesloven97819-10-2009 Bekendtgørelse af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.
Friplejeboligloven116226-10-2017 Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger
Friskoleloven81614-08-2019 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Fuldmagtsloven vedrørende Færøerne57924-06-2005 Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler
Funktionærloven100224-08-2017 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
Fusionsskatteloven101724-08-2015 Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)
Færdselsloven132421-11-2018 Bekendtgørelse af færdselsloven