Populærtitler - G


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Gammelførtidspensionsloven120917-11-2017 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Gasafgiftsloven31201-04-2011 Bekendtgørelse af lov om afgift af naturgas og bygas
Gebyrloven5623-01-2018 Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)
GEUS-loven53606-06-2007 Lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Gevinstopsparingsloven32116-05-1990 Lov om gevinstopsparing
Godskørselsloven105112-11-2012 Bekendtgørelse af lov om godskørsel
Grundloven16905-06-1953 Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) (* 1)
Gældsbrevsloven33331-03-2014 Bekendtgørelse af lov om gældsbreve