Populærtitler - H


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Handelsagentloven27202-05-1990 Lov om handelsagenter og handelsrejsende
Havneloven45723-05-2012 Bekendtgørelse af lov om havne
Hegnsloven36305-04-2019 Bekendtgørelse af lov om hegn
Helligdagsloven102324-10-2012 Bekendtgørelse af helligdagsloven
Hittegodsloven87904-07-2014 Bekendtgørelse af lov om hittegods
HIV-Bløderbørnsloven21728-04-1993 Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.
Hjemmeværnsloven19809-02-2007 Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet
Hundeloven137330-11-2017 Bekendtgørelse af lov om hunde
Husdyrbeskatningsloven114307-10-2014 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger
Husdyrbrugloven52001-05-2019 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Højskoleloven28025-03-2019 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler
Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven77707-08-2019 Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen