Populærtitler - I


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Ikrafttrædelsesloven60806-09-1986 Bekendtgørelse af lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. (Ikrafttrædelsesloven)
Indkomstregisterloven4912-01-2015 Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister
Indkvarteringsloven9129-03-1924 Lov om Indkvartering (* 1) (Indkvarteringsloven)
Indsamlingsloven51126-05-2014 Lov om indsamling m.v.
Inkassoloven101819-09-2014 Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed
Inkorporeringsloven75019-10-1998 Bekendtgørelse af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Inspire-loven74615-06-2017 Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union
International bistandsloven11807-02-2012 Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
Investeringsforeningsloven124619-11-2014 Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger
Investorfradragsloven170727-12-2018 Investorfradragslov
Isafgiftsloven12722-02-2018 Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is