Populærtitler - J


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Jagt- og vildtforvaltningsloven26521-03-2019 Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
Jobpræmieloven159322-12-2010 Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere
Jordforureningsloven28227-03-2017 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord