Populærtitler - K


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Kemikalieloven11526-01-2017 Bekendtgørelse af lov om kemikalier
Kildeskatteloven11729-01-2016 Bekendtgørelse af kildeskatteloven
Knivloven37627-04-2016 Lov om knive og blankvåben m.v.
Komitéloven108315-09-2017 Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Kommissionsloven33231-03-2014 Bekendtgørelse af kommissionsloven
Kommunal ejendomsskatteloven110422-08-2013 Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat
Kommunal- og regionalvalgloven1309-01-2020 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg
Kommuneskatteloven93530-08-2019 Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat
Kommunestyrelsesloven4715-01-2019 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
Kompensationsloven94405-08-2015 Bekendtgørelse af lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
Kongeloven2000101-01-1753 Lex Regia (Konge-Lov)
Konkurrenceloven15501-03-2018 Bekendtgørelse af konkurrenceloven
Konkursloven1106-01-2014 Bekendtgørelse af konkursloven
Konkursskatteloven35328-03-2019 Bekendtgørelse af konkursskatteloven
Kontinentalsokkelloven118921-09-2018 Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet
Kontraktskonventionsloven13917-02-2014 Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, m.v.
Kreditaftaleloven81706-08-2019 Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
Krigsmaterielloven100422-10-2012 Bekendtgørelse af lov om krigsmateriel m.v.
Kulafgiftsloven108003-09-2015 Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
Kulbrinteopkrævningsloven115210-09-2018 Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding
Kulbrinteskatteloven115318-09-2018 Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)
Kunstfondsloven45808-05-2013 Lov om Statens Kunstfonds virksomhed
Kursgevinstloven128325-10-2016 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)
Kvælstofafgiftsloven135718-11-2016 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.
Kvælstofoxiderafgiftsloven34530-03-2020 Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider
Købeloven14017-02-2014 Bekendtgørelse af lov om køb
Køretøjsregistreringsloven18601-03-2020 Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer