Populærtitler - L


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Landbrugsstøtteloven23122-03-2018 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)
Landinspektørloven68017-06-2013 Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed
Lejeloven22709-03-2016 Bekendtgørelse af lov om leje
Lensafløsningsloven63816-09-1986 Bekendtgørelse af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom
LEP-loven98618-08-2017 Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
LER-loven20615-03-2018 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere
Ligebehandlingsloven64508-06-2011 Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
Ligelønsloven89905-09-2008 Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder
Ligestillingsloven167819-12-2013 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd
Ligningsloven116201-09-2016 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
Lodsloven35212-04-2016 Bekendtgørelse af lodslov
Lov om anlæg af Nordlig omfartsvej ved Næstved45918-05-2011 Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved
Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej45818-05-2011 Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej
Lovbekg. om graveadgang66210-07-2003 Bekendtgørelse af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål
LSD-Loven24008-04-1992 Lov om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven
Luftfartsloven114913-10-2017 Bekendtgørelse af lov om luftfart
Lukkeloven60624-06-2005 Lov om detailsalg fra butikker m.v.
Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven16508-02-2017 Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)
Lægemiddelloven9916-01-2018 Bekendtgørelse af lov om lægemidler
Lægeuddannelsesloven53228-05-2013 Bekendtgørelse af lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.
Lønindeholdelsesregisterloven18716-02-2015 Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister
Lønnings- og klassificeringsloven1318-06-1969 Lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestestemandsstillinger i staten folkeskolen og folkekirken (* 1) (Lønnings- og klassificeringsloven)
Lønsumsafgiftsloven23907-03-2017 Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.