Populærtitler - M


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Markedsføringsloven42603-05-2017 Lov om markedsføring
Masteloven103911-10-2019 Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Medieansvarsloven91411-08-2014 Bekendtgørelse af medieansvarsloven
Militærnægterloven22613-03-2006 Bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde
Miljøbeskyttelsesloven121825-11-2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
Miljøskadeerstatningsloven99409-09-2014 Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader
Miljøskadeloven27727-03-2017 Bekendtgørelse af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)
Mineralolieafgiftsloven111826-09-2014 Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Ministeransvarlighedsloven11715-04-1964 Lov om ministres ansvarlighed.
MLI-loven32730-03-2019 Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
Momsloven102126-09-2019 Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
Mortifikationsloven83902-07-2015 Bekendtgørelse af lov om mortifikation af værdipapirer
Motoransvarsforsikringsafgiftsloven21327-02-2017 Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)
Møntloven180312-12-2018 Bekendtgørelse af møntlov