Populærtitler - N


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Napoli II-konventionsloven48207-06-2001 Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
Narkotikaprækursorerloven111528-09-2017 Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer
Naturbeskyttelsesloven24013-03-2019 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
Navneloven76707-08-2019 Bekendtgørelse af navneloven
Net- og informationssikkerhedsloven156715-12-2015 Lov om net- og informationssikkerhed
NIS-loven43608-05-2018 Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester
Ny jernbane til Aalborg Lufthavn154213-12-2016 Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg