Populærtitler - O


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Offentlighedsloven14524-02-2020 Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen
Offererstatningsloven120918-11-2014 Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
Offshoresikkerhedsloven12506-02-2018 Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
Ombudsmandsloven34922-03-2013 Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand
Omprioriteringsloven8802-02-2005 Bekendtgørelse af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.
Opfinderloven10424-01-2012 Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser
Ophavsretsloven114423-10-2014 Bekendtgørelse af lov om ophavsret
Opkrævnings- og inddrivelsesloven4812-01-2015 Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer
Opkrævningsloven57306-05-2019 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)
Opløsningsmiddelafgiftsloven43202-05-2017 Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler
Overtagelsesloven57824-06-2005 Lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder