Populærtitler - P


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Partiregnskabsloven97411-08-2017 Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)
Partistøtteloven97311-08-2017 Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)
Pensionsafkastbeskatningsloven112610-10-2014 Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven
Pensionsbeskatningsloven108803-09-2015 Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)
Pensionsfondsloven13127-02-2004 Bekendtgørelse af lov om den sociale pensionsfond
Pensionsloven120817-11-2017 Bekendtgørelse af lov om social pension
Pensionsopsparingsloven29324-04-1996 Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter
Personelloven66720-06-2006 Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel
Personskatteloven116308-10-2015 Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)
PET-loven23107-03-2017 Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)
Planloven28716-04-2018 Bekendtgørelse af lov om planlægning
Pligtafleveringsloven143922-12-2004 Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
Pokerloven8322-01-2016 Bekendtgørelse af lov om offentligt hasardspil i turneringsform
Politiloven95620-08-2015 Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed
Produktansvarsloven 26120-03-2007 Bekendtgørelse af lov om produktansvar
Produktsikkerhedsloven126216-12-2009 Lov om produktsikkerhed
PSI-loven59624-06-2005 Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
Psykologloven5224-01-2018 Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.
Pædagogikumloven78621-06-2017 Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser