Populærtitler - R


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
RAB-loven35119-05-2004 Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere
Registreringsafgiftsloven17725-02-2019 Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)
Renteloven45913-05-2014 Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven)
Restaurationsloven69205-07-2019 Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
Retsafgiftsloven125227-11-2014 Bekendtgørelse af lov om retsafgifter
Retshåndhævelsesloven41027-04-2017 Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
Retsplejeloven93810-09-2019 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
Retssikkerhedsloven44209-06-2004 Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
Rigsrevisorloven10119-01-2012 Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
Rockerloven90715-10-1996 Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme
Rørledningsloven80713-08-2019 Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat