Populærtitler - S


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
SCE-loven65801-07-2019 Bekendtgørelse af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)
Scenekunstloven24618-03-2020 Bekendtgørelse af lov om scenekunst
Sektorforskningsloven58101-06-2014 Bekendtgørelse af lov om sektorforskningsinstitutioner
SE-loven73505-07-2019 Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven)
Selskabsloven76323-07-2019 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
Selskabsskatteloven116406-09-2016 Bekendtgørelse af selskabsskatteloven
Selvstyreloven47312-06-2009 Lov om Grønlands Selvstyre
Seniornedslagsloven47317-06-2008 Lov om skattenedslag for seniorer
Serviceloven79807-08-2019 Bekendtgørelse af lov om social service
Skadesforsikringsafgiftsloven148206-12-2017 Bekendtgørelse af lov om afgift af skadesforsikringer
Skatteforvaltningsloven67831-05-2018 Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven
Skatteindberetningsloven153619-12-2017 Skatteindberetningslov
Skattekontrolloven153519-12-2017 Skattekontrollov
Skattetvistbilæggelsesloven11121-02-2006 Bekendtgørelse af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)
Skibsbesætningsloven7417-01-2014 Bekendtgørelse af lov om skibes besætning
Skibsmålingsloven7117-01-2014 Bekendtgørelse af lov om skibsmåling
Skovloven31528-03-2019 Bekendtgørelse af lov om skove
Socialfrikortsloven116015-11-2019 Bekendtgørelse af lov om forsøg med et socialt frikort
Socialtilsynsloven84621-08-2019 Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn
Spildevandsafgiftsloven132311-11-2016 Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand
Spilleafgiftsloven33707-04-2016 Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil
Spilleloven149406-12-2016 Bekendtgørelse af lov om spil
Spiritusafgiftsloven8221-01-2016 Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)
Sprøjtejournalloven10026-01-2017 Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget
SPS-loven6928-01-2020 Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
Statsforvaltningsloven54224-06-2005 Lov om regional statsforvaltning
Statsskatteloven14910-04-1922 Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)
Statstidendeloven41931-05-2000 Lov om Statstidende
Stipendieloven58201-06-2014 Bekendtgørelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Straffeloven97617-09-2019 Bekendtgørelse af straffeloven
Straffuldbyrdelsesloven133309-12-2019 Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
Strafnedsættelsesloven43116-05-2012 Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.
Strandingsloven61915-09-1986 Bekendtgørelse af strandingsloven
Studielånsloven124022-10-2007 Bekendtgørelse af lov om statsgaranterede studielån
SU-loven103730-08-2017 Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
Sundhedsloven90326-08-2019 Bekendtgørelse af sundhedsloven
Svovlafgiftsloven33518-03-2015 Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl
Sygedagpengeloven104728-10-2004 Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
Sømandsbeskatningsloven13107-02-2020 Bekendtgørelse af lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven)