Populærtitler - T


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Tatoveringsfjernelsesloven49301-05-2019 Lov om fjernelse af tatovering med laser
Taxiloven153819-12-2017 Taxilov
Tech-trans-loven58001-06-2014 Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde
Tilbudsloven141007-12-2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
Tinglysningsafgiftsloven84309-08-2019 Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)
Tinglysningsloven107530-09-2014 Bekendtgørelse af lov om tinglysning
Tobaksafgiftsloven1908-01-2018 Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)
Toldloven2811-01-2018 Bekendtgørelse af toldloven
Tolkeloven92703-07-2013 Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap
Tonnageskatteloven94506-08-2015 Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)
TV-overvågningsloven119011-10-2007 Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning