Populærtitler - U


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Udleveringsloven83325-08-2005 Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
Udlodningsloven153219-12-2017 Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
Udstationeringsloven114414-09-2018 Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
Udstykningsloven76907-06-2018 Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen
Undergrundsloven119021-09-2018 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
Undervisningsmiljøloven31605-04-2017 Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
Ungdomsboligloven108917-12-2002 Lov om støttede private ungdomsboliger
Universitetsloven77807-08-2019 Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)