Populærtitler - V


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Vagtvirksomhedsloven11211-01-2016 Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed
Vandafgiftsloven96227-06-2013 Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand
Vandforsyningsloven11822-02-2018 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
Vandsektorloven46912-06-2009 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
Varelagerloven103724-08-2015 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.
Varemærkeforfalskningsloven17721-02-2017 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder
Vejbenyttelsesafgiftsloven19525-02-2019 Bekendtgørelse af lov om afgift af vejbenyttelse
Vejledningsloven109728-09-2017 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
Vekselloven166112-12-2018 Bekendtgørelse af veksellov
Velfærdsloven7017-01-2014 Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd
VE-loven35604-04-2019 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
VFV-loven103830-08-2017 Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
Virksomhedsomdannelsesloven93404-08-2015 Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse
Virksomhedsoverdragelsesloven71020-08-2002 Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
(Virksomhedsoverdragelsesloven)
Virksomhedsskatteloven111418-09-2013 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)
Voldgiftsloven55324-06-2005 Lov om voldgift
Vægtafgiftsloven126107-11-2018 Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
Værgemålsloven101520-08-2007 Bekendtgørelse af værgemålsloven
Værnepligtsloven22513-03-2006 Bekendtgørelse af værnepligtsloven
Våbenloven100522-10-2012 Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer