Populærtitler - V


Her kan du generere en oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser ved at klikke på et af bogstaverne til venstre i menuen under punktet ”Alfabetisk oversigt”. Derefter får du vist en oversigt over de love med populærtitler, der begynder med det pågældende bogstav.

Oversigten indeholder ikke ændringslove. Eventuelle ændringslove kan findes ved hjælp af de links, der i så fald er påført den hovedlov/lovbekendtgørelse, som ændres.

OBS! Bemærk, at oversigten kun omfatter love, som af det pågældende ministerium er forsynet med en populærtitel.


PopulærtitelNrUnderskriftdatoTitel
Vagtvirksomhedsloven11211-01-2016 Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed
Vandafgiftsloven17125-02-2020 Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand
Vandforsyningsloven11822-02-2018 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
Vandløbsloven121725-11-2019 Bekendtgørelse af lov om vandløb
Varelagerloven103724-08-2015 Bekendtgørelse af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.
Varemærkeforfalskningsloven17721-02-2017 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder
Varmeforsyningsloven12006-02-2020 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Vejbenyttelsesafgiftsloven17421-02-2020 Bekendtgørelse af lov om afgift af vejbenyttelse
Vekselloven166112-12-2018 Bekendtgørelse af veksellov
Velfærdsloven7017-01-2014 Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd
VE-loven12507-02-2020 Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
VFV-loven103830-08-2017 Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
Virksomhedsomdannelsesloven93404-08-2015 Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse
Virksomhedsoverdragelsesloven71020-08-2002 Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
(Virksomhedsoverdragelsesloven)
Virksomhedsskatteloven135909-12-2019 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)
Voksenansvarsloven76401-08-2019 Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
Voldgiftsloven55324-06-2005 Lov om voldgift
Vægtafgiftsloven126107-11-2018 Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
Værgemålsloven101520-08-2007 Bekendtgørelse af værgemålsloven
Værnepligtsloven22513-03-2006 Bekendtgørelse af værnepligtsloven
Våbenloven92029-08-2019 Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.