Ministerieindgang


Her kan du finde en fortegnelse over samtlige ministeriers regler og de lovforslag, der er fremsat på ministeriets område i den aktuelle folketingssamling.

Efter at du har valgt et ministerium, vil regler og lovforslag være grupperet som følger:

  • Love/Lovbekendtgørelser
  • Bekendtgørelser m. v.
  • Cirkulærer, vejledninger m. v.
  • Afgørelser
  • Lovforslag i indeværende folketingssamling
  • Vejledninger
  • Seneste dokumenter
Tallet i parentesen umiddelbart efter teksten angiver hvor mange dokumenter, der findes under hver enkelt gruppe.

Under ”seneste dokumenter” kan du finde hele det valgte ministerområdes regler og lovforslag, der er publiceret inden for de seneste 10 dage.

Du kan altid vælge et nyt ressortområde i boksen nederst til venstre.